Polityka i społeczeństwo

Działanie w komisji wyborczej a zasiłek chorobowy – wyjątki

Praca w komisji wyborczej w dniu 15 października to doskonała okazja do zarobienia zryczałtowanej diety w wysokości od 600 do 800 złotych. Warto jednak sprawdzić, czy przyjęcie tego zlecenia nie wpłynie na utratę lub zmniejszenie przysługujących już zasiłków – dla bezrobotnych, chorobowych czy opiekuńczych. Serwis Prawo.pl oferuje odpowiedź na to pytanie.

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic zwróciła się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w celu uzyskania informacji na temat ewentualnego wpływu podjęcia pracy przy organizacji wyborów parlamentarnych na prawo do uzyskania różnorodnych zasiłków lub ich wysokość.

„Otrzymuję wiadomości, że niektóre jednostki samorządowe odpowiedzialne za wypłatę zasiłków i świadczeń odmawiają ich wypłaty w związku z pobieraniem przez członków diety za pracę w komisji wyborczej” – wyjaśnia parlamentarzystka.

Ministerstwo przygotowało wypowiedź na temat wszelkich korzyści płynących z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla bezrobotnych. Jak wynika z przygotowanego komunikatu, posiadanie tych dodatkowych świadczeń może zapewnić pracownikom znacznie wyższy dochód w trakcie wyborów.

„Wykonywanie zadań członka komisji wyborczej nie może być w żaden sposób utożsamiane z zarobkowaniem. Funkcja ta ma charakter działalności społecznej, obywatelskiej wykonywanej dla dobra społeczności lokalnej, wyborców organów władz jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast dieta nie stanowi wynagrodzenia, a jedynie swoistą formę rekompensaty kosztów” – czytamy na łamach Prawo.pl.

Podejmowanie pracy w komisji wyborczej w czasie trwania zwolnienia lekarskiego stanowi wyjątek. Aby móc to zrobić, wymagana jest ocena indywidualnego przypadku, w której należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności oraz rodzaj wystawionego zwolnienia (np. czasowe lub „trwale niezdolny do pracy”). Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, w takiej sytuacji konieczna jest ostrożna ocena sytuacji.

Inaczej niż w przypadku innych zatrudnień, pracę w komisji wyborczej w czasie trwania zwolnienia chorobowego należy traktować wyjątkowo. Należy przeanalizować wszystkie okoliczności i rodzaj wystawionego zwolnienia (np. czasowe lub „trwale niezdolny do pracy”). Aby zagwarantować bezpieczeństwo i prawidłowość wyborów, Sąd Najwyższy zaleca wykonanie szczegółowej oceny danego przypadku.

„Generalnie jednak, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały jego okres” – przypomina w odpowiedzi na interpelację poselską Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

1. Członkostwo w komisji wyborczej a zasiłek chorobowy

2. Praca w komisji wyborczej a obniżenie zasiłku

1. Członkostwo w komisji wyborczej a uzyskanie zasiłku chorobowego

2. Praca w komisji wyborczej a wpływ na wysokość zasiłku

3. Udział w komisji wyborczej a zmniejszenie wysokości zasiłku chorobowego


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM