Polityka i społeczeństwo

Komunikat z posiedzenia Rady Ministrów w KPRM: Sprawdź, co się dzieje!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że sytuacja na włoskiej Lampedusie jest jednym z ważnych wyzwań współczesnej Europy. Rada Ministrów uznaje, że należy podjąć skuteczne kroki mające na celu ograniczenie migrantów przybywających do UE bez wymaganych dokumentów i wiz. Dlatego też Komisja Europejska wraz z Radą Ministrów przygotowała pakiet migracyjny i 10 punktowy plan wsparcia mający na celu zmianę polityki migracyjnej i azylowej UE.

Rada Ministrów podjęła na dzisiejszym posiedzeniu decyzję o uchwaleniu projektu rozporządzenia, który wprowadzi zmiany w wymaganiach i procedurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto, przyjęto uchwałę wyrażającą zgodę na notyfikację Komisji Europejskiej projektu programu pomocy rolnikom, którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu ograniczeń na rynku rolnym spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Program ten ma zastąpić pomoc określoną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Przedstawiciele Rady Ministrów składający się na prezydencję Rady Unii Europejskiej ustanowili kierunkowe wytyczne dla tematyki prac Rady Unii Europejskiej.

Ponieważ zaostrzająca się sytuacja kryzysu migracyjnego na włoskiej wyspie Lampedusa stała się ważnym tematem na szczeblu europejskim, instytucje UE wypracowały propozycje polityki migracyjnej, które mają za zadanie zarządzanie masowym napływem nielegalnych migrantów.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania do nich żadnych modyfikacji. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM