Polityka i społeczeństwo

Nowa Europa: Zbigniew Ziobro ogłasza otwarcie międzynarodowej konferencji

Ministerstwo Sprawiedliwości wyraża swoje zaangażowanie w przestrzeganie wartości europejskiej wspólnoty. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podkreślił, że Polska jest pierwszym krajem, który sprzeciwia się stosowaniu podwójnych standardów. Jego wypowiedź wygłoszona została podczas otwarcia międzynarodowej konferencji naukowej „New Europe”, w której udział wzięli wiceministrowie Sebastian Kaleta i Marcin Romanowski.

20-21 września br. Centrum Badań Polityki Europejskiej oraz Akademia Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na warszawskie sympozjum, w którym międzynarodowe grono ekspertów, polityków i naukowców będzie dyskutować o przyszłości Unii Europejskiej. Uczestnicy debaty wezmą pod lupę tematy dotyczące m.in. projektów i pomysłów na przyszłość UE, wyzwań i szans oraz roli Europy w XXI wieku w świetle zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych.

– Polska jest ofiarą szantażu, który ma na celu wymuszenie na nas zmian w kwestiach, które są ważne dla naszego państwa. Nie pozwolimy na to i dlatego zdecydowanie przeciwstawiamy się tym naciskom – powiedział.

– Korzystając z unijnego prawa, wystąpiliśmy do Trybunału Sprawiedliwości o wyjaśnienie kwestii, które są dla nas istotne, tak abyśmy mogli jasno określić naszą pozycję w przyszłości oraz zabezpieczyć nasze interesy – dodał.

– Chcemy po prostu chronić prawa naszych obywateli, aby byli traktowani sprawiedliwie i mieli równe szanse rozwoju, w ramach pełnego poszanowania zasad naszej suwerenności – zaznaczył.

Minister podkreślił, że Polska została skażona na ekonomiczny szantaż ze strony Unii. Ograniczane są do niej dostęp do funduszy, do których sama wnosiła wkład, a do tego nakładane są wysokie kary. Brutalne naciski są wywierane na kraj w związku z reformą sądownictwa, która była konieczna, ponieważ jest to dziedzina, która uniknęła transformacji po upadku komunizmu.

Reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce tworzyła nowy model oparty na hiszpańskich rozwiązaniach, który jest bardziej demokratyczny niż np. system sędziów niemieckiego Sądu Najwyższego, który wyznaczany jest przez Radę składającą się z polityków. Pomimo tego, Komisja Europejska postanowiła nie uznać tej reformy i postawić sankcje zamiast sanacji. To rodzi pytanie o poszanowanie traktatowych gwarancji równego traktowania państw członkowskich oraz ich systemów prawnych i politycznych – powiedział Zbigniew Ziobro.

Unia Europejska zmaga się obecnie z kryzysem tożsamości. Wielu komentatorów uważa, że podstawą do tego stanu rzeczy jest działanie Władimira Putina, który wykorzystał unijne projekty infrastrukturalne, takie jak Nord Stream 1 i 2, do podboju Ukrainy. W efekcie Unia zdecydowała się wprowadzić politykę klimatyczną opartą na rosyjskim gazie, która wywołała skutki uboczne w postaci podwyższonych cen energii i ograniczenia konkurencyjności gospodarczej.

Nie można nie zauważyć, że Unia Europejska musi odpowiedzieć na wyzwania związane z jej tożsamością. Władimir Putin wykorzystał infrastrukturę UE do wzmocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej. W reakcji na to, UE podejmuje działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jedności państw członkowskich. Jednym z nich jest wprowadzenie polityki klimatycznej opartej na rosyjskim gazie, która jednak wpływa na ceny energii i konkurencyjność gospodarki europejskiej.

Polska odgrywa coraz ważniejszą rolę w zapewnianiu stabilności i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W ostatnim czasie pojawiło się wiele dyskusji dotyczących przyszłości Wspólnoty, które są kluczowe dla jej dalszego rozwoju. Dlatego Warszawa jest ważnym ośrodkiem spotkań, na których debatowane są działania mające na celu przywrócenie Europie jedności i zdolności do podejmowania decyzji. Terminem zakończenia negocjacji jest 13 października, toteż wszystkie strony powinny działać szybko i skutecznie.

Pytania wymagają odpowiedzi

Europejczycy powinni zastanowić się nad swoją przyszłością. Czy przyszłość Unii Europejskiej będzie opierać się na suwerenności czy na dyktacie federacji? Jak zapewnić w UE równość i praworządność? Kto powinien stać na czele Europy? Czy rodzące się wyzwania są dla nas szansą, czy też kolejnym wyzwaniem? Te pytania wymagają odpowiedzi. Dr Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, powiedział w 2004 roku: „Serce Europy bije wszędzie tam, gdzie wartości europejskie mierzą się z barbarią i antywartościami”. Należy zastanowić się, jak wzmocnić te wartości.

Prof. Jaime Nogueira Pinto z Portugalii zwrócił uwagę na silny wpływ „kultury cenzurowania” na współczesną Europę. Podkreślił, że chrześcijaństwo, miłość do rodziny i ojczyzny są kamieniami węgielnymi europejskiego społeczeństwa. Zainicjowanie oporu wobec tego zagrożenia stanowi fundamentalną kwestię dla instytucji demokratycznych. Polacy są idealnym przykładem trwałości Europy, ponieważ przeszli przez wiele zmagań i wciąż pozostają niezależnym narodem.

Kwestia migracji i zmieniających się sojuszy w Europie jest niezwykle istotna, szczególnie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podczas konferencji zastanawiano się, czy rosnąca rola Polski oraz państw bałtyckich i skandynawskich jest alternatywą dla niemiecko-francuskiej hegemonii w Unii Europejskiej. Dyskusja publicystów dotyczyła również idei Europy Ojczyzn, w której pokłady siły są nadal obecne, tworząc fundament dla UE.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie dyskusji na temat obecnych i przyszłych trendów w polityce Unii Europejskiej. Dr. Marcin Romanowski weźmie udział w panelu dyskusyjnym, w którym wystąpi jako prelegent i wyjaśni, w jaki sposób wartości Starego Kontynentu będą kreować przyszłość UE.

Komunikaty publikowane w Serwisie PAP są dostarczane przez nadawcę, a PAP SA nie ma prawa do wprowadzania zmian w ich treści. Wszelka odpowiedzialność za treść komunikatów spoczywa na nadawcy, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM