Polityka i społeczeństwo

Marcin Romanowski o nowych możliwościach dla Europy na Międzynarodowej Konferencji „New Europe

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

– W Unii Europejskiej zaobserwować można proces całkowitej integracji, który wymaga wprowadzenia nowych regulacji – powiedział wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski podczas drugiego dnia międzynarodowej konferencji naukowej „New Europe”. Konferencję otworzył wczoraj Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Wiceminister Marcin Romanowski podkreślił w swoim przemówieniu, jak ważną rolę odgrywa utrzymanie tradycyjnych wartości w strukturach Unii Europejskiej.

– Popieranie zasady jednomyślności między państwami członkowskimi i zachowanie suwerenności to kluczowe czynniki, które umożliwiają zachowanie europejskiego systemu wartości opartego o chrześcijaństwo, tradycyjnie rozumianą rodzinę oraz wolność sumienia i wyznania – powiedział.

Pan premier zaznaczył, że Unia Europejska powstała jako twór suwerennych państw narodowych. W ostatnim czasie pojawiły się propozycje odejścia od zasady jednomyślności, które są całkowicie sprzeczne z wizją założycieli Unii. Taka zmiana narusza postanowienia jednolitych traktatów, a w efekcie przyczynia się do zwiększenia kompetencji Brukseli i ograniczania suwerenności poszczególnych państw. Coraz większa część decyzji zostaje przeniesiona do Berlina i Paryża.

Marcin Romanowski, wiceminister, zauważył, że coraz częściej występuje odchodzenie od chrześcijańskiego systemu wartości na rzecz ideologii neomarksistowskiej. Takie ideologie, takie jak gender oraz pseudoekologiczne, są aktywnie wspierane przez instytucje europejskie, które zapewniają im potężny wpływ na społeczeństwo.

W związku z tym Unia Europejska powinna szanować tradycję narodową każdego kraju, a państwa powinny pozostawać suwerenne. Należy dążyć do tego, aby Europa stała się domem dla wszystkich narodów i czuła się jak własna ojczyzna.

Europejskie fundamenty pod lupą

Panel „Aksjologia. Integracja czy dezintegracja Europy?” skupiał się na przyszłości Europy w kontekście systemu wartości. Prof. Fernanda Simona Yarzy z Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie otworzyła część konferencji, przedstawiając napięcia między wielokulturowym utopizmem a europejską tożsamością w systemie praw człowieka. Natomiast dr Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, mówił o perspektywach i ryzykach, jakie ze sobą niosą dwa modele rozwoju Unii Europejskiej: imperium oraz federacja.

Wystąpienie prof. Artura Kotowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na panelu poświęcone aksjologii traktatów unijnych zostało przyjęte entuzjastycznie.

Koncentracja wokół Unii Europejskiej jako króla na szachownicy międzynarodowej była przedmiotem dyskusji drugiego panelu. Prof. Maurice Glasman wskazał na aktywne działania Polski, Wielkiej Brytanii, krajów bałtyckich i skandynawskich ws. Ukrainy jako przykład alternatywy dla francusko-niemieckiej dominacji w UE. Natomiast prof. Tomasz Kośmider z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości wytypował najważniejsze wyzwania stojące przed Unia Europejską w obliczu dynamiki zmian w sferze geopolitycznego bezpieczeństwa.

Panel zakończył się gorącą dyskusją na temat roli Unii Europejskiej jako gracza na arenie międzynarodowej.

Spotkanie w Warszawie stanowiło szansę na wysłuchanie wybitnych myślicieli oraz na dyskusję na temat przyszłości Unii Europejskiej. Dyskusja dotyczyła wielu ważnych dla Europy kwestii, w tym tego, jaką rolę UE będzie mogła odegrać w XXI wieku i jakie wyzwania i szanse stawia przed nią zmieniający się kontekst geopolityczny. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się o projektach, które mają na celu zapewnienie, aby Unia Europejska była silna i zbieżna z wizją jej twórców.

Uczestnicy dwudniowego sympozjum w Warszawie mieli wyjątkową okazję do dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej. Prelegenci i uczestnicy zastanawiali się, jakie są szanse i wyzwania, przed którymi stoi Europa w XXI wieku oraz jakie działania powinny być podjęte, aby sprostać tym wyzwaniom. Dyskusja obejmowała również projekty, które mają na celu umacnianie Unii Europejskiej, dzięki czemu będzie ona mogła w pełni realizować swoje cele.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że wszystkie komunikaty publikowane są na stronie PAP bez żadnych zmian w treści. Odpowiedzialność za treść komunikatów ponosi ich nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że serwis PAP publikuje komunikaty bez zmian w ich treści. Nadawca komunikatu odpowiada za jego zawartość, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że wszystkie komunikaty są publikowane bez jakichkolwiek zmian w ich treści przez Stronę PAP. Odpowiedzialność za treść komunikatów ponosi ich nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM