Polityka i społeczeństwo

MRiT: Każde mieszkanie ma znaczenie!

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pod przewodnictwem ministra Waldemara Budy, przekazało samorządom z Łodzi dotację, w wysokości ponad 535 tys. zł. Dzięki niej, w mieście zostanie zmodernizowanych 6 mieszkań komunalnych. Ta inicjatywa jest częścią szerszego planu działań Ministerstwa, mającego na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w woj. łódzkim.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest świadome potrzeb mieszkańców Łodzi i wspiera samorządowców w modernizacji lokali komunalnych. Każdy remont wyremontowanego mieszkania, każda pracowicie odnowiona klitka to szansa dla wielu rodzin, którym dobra materialne nie są obecnie dostępne. Przysłuży się ona zapewnieniu godnych warunków życia i przyniesie ulgę tym, którzy znajdują się w trudnym położeniu. Minister Waldemar Buda wyraża nadzieję, że dzięki temu wsparciu wszyscy mieszkańcy Łodzi będą mogli cieszyć się bezpieczeństwem i komfortem.

Finansowanie bezzwrotnych wsparć budownictwa z Funduszu Dopłat pozwala zwiększyć liczbę mieszkań dostępnych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz tych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki na to pochodzą z budżetu państwa, a Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest dysponentem. Bank Gospodarstwa Krajowego jest z kolei odpowiedzialny za udzielanie bezzwrotnych grantów z Funduszu Dopłat.

Łódź otrzymała bezzwrotną dotację na modernizację mieszkań komunalnych w wysokości 535 590 zł. Pierwsze mieszkanie do remontu znajduje się przy ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 4A (dotacja wynosi 114 658 zł). Kolejne remonty obejmą lokale przy ul. Traugutta 10 (76 560 zł), ul. Żeligowskiego 13 (83 947 zł), ul. Helskiej 19 (67 249 zł), ul. Marysińskiej 51 (52 035 zł) i ul. Powstańców Wielkopolskich 17 (141 145 zł).

Decyzja o modernizacji mieszkań to szansa na zmianę lepszego standardu życia dla mieszkańców Łodzi. Wsparcie państwa w wysokości 80% dotacji pozwoli na zwiększenie komfortu mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny.

W latach 2007-2015 z województwa łódzkiego skorzystało z dofinansowania 40 projektów. Łączna kwota wsparcia wyniosła 19 mln zł, co pozwoliło na stworzenie 543 lokali mieszkalnych, 68 miejsc w noclegowniach oraz 14 miejsc w schroniskach dla bezdomnych.

W latach 2016-2023 z województwa łódzkiego zostało zgłoszonych 57 wniosków dotyczących budowy lokali mieszkalnych, na które została przyznana dotacja w wysokości 123 mln zł. Dzięki tym środkom finansowym powstało lub zostanie wybudowane 882 lokali mieszkalnych, wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej.

Program BSK w liczbach: 1,65 mld zł

Rządowy program budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r. zaoferuje 7196 nowych lub wyremontowanych lokali mieszkalnych, 302 miejsca w schroniskach dla bezdomnych i 160 w noclegowniach. Łącznie 1,65 mld zł trafi do 177 instytucji, takich jak gminy, miasta, spółki miejskie i gminne oraz organizacje pozarządowe.

Rok 2021 to szczególny czas dla polityki mieszkaniowej – wprowadzono szereg udogodnień dla gmin pozwalających na tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Fundusz Dopłaty został znacznie wzmocniony, a finansowe wsparcie dla gmin wynosi aż 80 procent.

Do tego doszedł nowy program wsparcia mieszkaniowego, który obejmuje między innymi dostęp do tanich kredytów i dotacji dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Jest to wyjątkowa szansa na poprawę jakości życia wielu ludzi.

W 2022 roku MRiT wprowadziło duże zmiany w swoim programie, w tym dostęp do dodatkowych środków wsparcia oraz możliwość uniknięcia konieczności angażowania własnych środków gminy.

Do tej pory skutki tych zmian widoczne są w postaci 12,6 tys. mieszkań oddanych do użytku w 2021 i 2022 roku. Wśród nich znajdują się 8664 lokale komunalne, 3790 mieszkań społecznych czynszowych oraz 114 mieszkań chronionych.

Program MRiT oferuje również możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20%, co pozwala zapewnić lepszą jakość prac i ograniczyć wzrost kosztów.

Dzięki wsparciu MRiT gminy są w stanie stworzyć mieszkania, które są bezpieczne i trwałe, a jednocześnie dostępne dla szerszego grona odbiorców.

MRiT wspiera samorządy, spółki zależne i organizacje pożytku publicznego w tworzeniu nowych mieszkań i daje szansę na zdobycie przez nich odpowiedniego wsparcia finansowego.

Nowe miejsca w schroniskach i noclegowniach wybudowane za pomocą Funduszu, który przyznał dotacje w wysokości ok. 2,2 mld zł w latach 2021 i 2022, stwarzają szansę na zapewnienie lepszego schronienia dla osób bezdomnych.

W 2015 roku aż 163 wnioski o dotacje zostały zakwalifikowane, względem 121 w 2014 roku. Łączna suma dofinansowania wyniosła 116,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wsparcie finansowe wyniosło zaledwie 81 mln zł.

PAP SA dostarcza komunikaty bez żadnych zmian w ich treści i formie. Autorzy komunikatów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich treść, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM