Polityka i społeczeństwo

Inwestycje w sport i kulturę – nowe możliwości dla lokalnych społeczności

II edycja akcji Totalizatora Sportowego „Wygrywamy zaczyna się od WY” zapowiada się obiecująco – tym razem dofinansowanie otrzyma aż 48 obiektów ze wszystkich województw, czyli o jedną dwie więcej niż w poprzedniej edycji.

Totalizator Sportowy wykonał kluczową pracę w zakresie wspierania polskiego sportu i kultury. W 2022 roku przeznaczył ponad 1 miliard 13 milionów złotych na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, a dodatkowo 270 milionów złotych na Fundusz Promocji Kultury. Od 1994 roku do dziś, dzięki wsparciu od Totalizatora Sportowego, polskie instytucje sportowe i kulturalne otrzymały kwotę wynoszącą niemalże 20 miliardów złotych.

„Za te pieniądze powstało wiele obiektów sportowych, a jeszcze więcej wyremontowano. Dzięki temu ćwiczą na nich nasi sportowcy” – zauważył Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.

Firma angażuje się w wiele projektów, by wspierać polską infrastrukturę sportową i kulturalną. Jednym z nich jest ogólnopolska akcja Totalizatora Sportowego i Fundacji LOTTO im. H. Konopackiej „Wygrywamy zaczyna się od WY”, której ambasadorem jest Robert Lewandowski. Dzięki temu projektowi firma może dofinansować polskie inicjatywy sportowe i kulturalne.

Ponadto, firma wdraża wiele własnych projektów, które pomagają w rozwoju infrastruktury sportowej i kulturalnej w Polsce. Przykładem takiego projektu jest ogólnopolska akcja Totalizatora Sportowego i Fundacji LOTTO im. H. Konopackiej „Wygrywamy zaczyna się od WY”, której ambasadorem jest Robert Lewandowski. Dzięki temu projektowi firma może wspierać polskie inicjatywy sportowe i kulturalne.

Tegoroczna edycja loterii promocyjnej Totalizatora Sportowego zgromadziła ponad 3,5 mln głosów, co pozwoliło na zakwalifikowanie 89 wniosków do drugiego etapu.

W tym roku wybrano aż dwa razy więcej laureatów niż w poprzedniej edycji. Dofinansowanie otrzymało aż 48 obiektów sportowych i kulturalnych z całej Polski. Co więcej, pulę środków zwiększono o ponad 1,5 miliona złotych w stosunku do poprzedniej edycji – z 3,2 miliona złotych w 2022 r. do 4,8 miliona w obecnym roku.

„Dzięki akcji >>Wygrywamy zaczyna się od WY<< można było zagrać, wygrać i zdecydować, który projekt otrzyma szansę na budowę, modernizację, remont lub doposażenie – mówiła Magdalena Kopka-Wojciechowska, członek zarządu Totalizatora Sportowego. – Łącznie pierwsza i druga edycja naszej akcji pozwoliła wesprzeć 75 obiektów za łączną kwotę 8 milionów złotych” – dodała.

Uczniowski Klub Sportowy „Lisek” Milówka został uhonorowany w drugiej edycji konkursu, gdyż jego wniosek zdobył najwięcej głosów – ponad 100 tysięcy. Jako jeden z laureatów otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 tys. złotych na budowę dwóch boksów dla drużyn, trybuny oraz zakup kompletu bramek.

Druga edycja konkursu zakończyła się sukcesem dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lisek” Milówka. Wniosek o dofinansowanie budowy dwóch boksów dla drużyn, trybuny oraz zakup kompletu bramek zdobył ponad 100 tysięcy głosów, co pozwoliło mu na uzyskanie 50 tys. złotych z budżetu konkursu.

„Nasze wsparcie kwotą 8 mln złotych dwóch dotychczasowych edycji zaowocuje projektami o łącznej wartości ponad 17 mln złotych. To znacznie wpływa na rozwój polskiej infrastruktury sportowej i kulturalnej. Dlatego nie mamy zamiaru kończyć projektu” – podsumował Olgierd Cieślik.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM