Polityka i społeczeństwo

Zbigniew Ziobro – nowe drogi rozwoju dla wschodniej Polski

Młodzi ludzie, którzy są dziećmi żołnierzy Straży Granicznej i bronią naszych granic, nie powinni być postrzegani jako sadyści lub bandyci. Dlatego Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wyraził swoje zdecydowane sprzeciw wobec propagandy stosowanej przez Agnieszkę Holland podczas konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim dzisiaj (27 września br.).

Podczas konferencji Agnieszka Holland zaprezentowała fragmenty swoich wywiadów, w których skrytykowała funkcjonariuszy Straży Granicznej i ich pracę na polsko-białoruskiej granicy. Słowa, których użyła, były bardzo mocne i oskarżyła ich o okrucieństwo i głupotę. Porównała także służbę na granicy do niemieckich zbrodni w II wojnie światowej. Reżyserka nazwała rząd polski „brunatną hołotą”, sugerując, że na granicy powstał „obóz ćwiczeń okrucieństwa” i „laboratorium okrucieństwa”.

Zbigniew Ziobro zaznaczył, że język stosowany w stalinowskiej propagandzie był wykorzystywany do demoralizowania Polaków, którzy walczyli o wolną Polskę – jak żołnierze Armii Krajowej.

Minister zaznaczył, że decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wypowiedzi dotyczących Agnieszki Holland stanowi wyraz niedopuszczalnego ograniczania wolności słowa i wprowadzania cenzury do debaty publicznej.

Wszystkie słowa, które pani Agnieszka Holland wypowiedziała na temat mnie, są niezgodne z rzeczywistością i obraźliwe. Być może uważa, że ma prawo do takiej wypowiedzi, ale jeśli tak robi, to wyraźnie narusza naszą polską kulturę. Nie zgadzam się z jej opinią, że może w ten sposób adresować swoje słowa do polityków rządzących w Polsce, do polskich żołnierzy czy do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jestem przekonany, że żaden sąd nie byłby zwolennikiem tego typu propagandy, która wywodzi się bezpośrednio z podręczników Goebbelsa i stalinowskiej prasy sowieckiej – powiedział Zbigniew Ziobro.

Nie będziemy pozwalać na ograniczanie naszych wolności słowa – oświadczył. Jesteśmy zobowiązani do mówienia prawdy oraz do przestrzegania przepisów prawa prasowego.

PAP SA publikuje komunikaty bez wnoszenia jakichkolwiek zmian w ich zawartości, jak również osoba nadająca komunikat jest odpowiedzialna za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM