Nauka i technologie

Innowacyjne działania na rzecz uczenia się na całym świecie: Michelene Chi i Shai Reshef laureatami Nagrody Yidana 2023

Aby zaspokoić wzrastający popyt na bezpieczne, odporne na zmiany dane, nasza firma wprowadza najnowszą aktualizację w celu stworzenia jednolitej platformy danych cyfrowych do badań zdecentralizowanych i hybrydowych. Obiecujemy dostarczyć rozwiązanie, które stanowić będzie fundament dla przyszłych badań i innowacji.

HONG KONG, 28 września 2023 r. /PRNewswire/ — Fundacja Nagrody Yidana wyróżniła profesor Uniwersytetu Stanowego w Arizonie Michelene Chi i prezesa Uniwersytetu Ludowego Shai Reshefa Nagrodą Yidana za rok 2023. To najwyższe wyróżnienie w dziedzinie edukacji, które stanowi uznanie dla ich wyjątkowych osiągnięć, wpływających na zwiększenie jakości edukacji i ograniczenie barier w dostępie do szkolnictwa wyższego na całym świecie.

Fundacja Nagrody Yidana wychodząc na przeciw potrzebom edukacji, w 2023 r. po raz siódmy przyzna Nagrodę Yidana, która zwróci uwagę na twórców zmian w dziedzinie badań i rozwoju edukacji. Nagrodę Yidana przyznaje się dzięki otwartym nominacjom i niezależnym, rygorystycznym procesom oceniania. Do międzynarodowej społeczności ekspertów ds. edukacji Fundacji Yidana dołączą Michelene Chi i Shai Reshef, którzy zostali wyróżnieni w dziedzinie badań nad edukacją oraz rozwoju edukacji. Każdy z nich otrzyma złoty medal oraz środki finansowe w wysokości 30 milionów HK$ (około 3,8 miliona USD), z czego połowa zasili nieograniczony fundusz projektowy na wspieranie ich działalności.

„Serdecznie gratulujemy laureatom Nagrody Yidana za rok 2023. Wyrażając uznanie dla innowacyjnych i przełomowych badań i praktyk – tych, które otwierają nowe możliwości dla uczniów – możemy pomóc stworzyć lepszy świat poprzez edukację” – powiedział dr Charles CHEN Yidan, założyciel instytucji.

Micki Chi zawsze starała się, aby jej praca była skierowana do poprawy edukacji wszystkich uczniów. Jej prace dotyczące edukacji opartej na dowodach i skoncentrowane na uczniach były ważnymi krokami w kierunku promowania świetlanej przyszłości poprzez podkreślanie transformacyjnych pomysłów w edukacji. Uniwersytet Stanowy Arizona i Mary Lou Fulton Teachers College promują jej wysiłki i wspierają jej pracę, aby uczynić edukację bardziej innowacyjną i przystosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.

Teoria ICAP Micki Chi jest wykorzystywana jako narzędzie do projektowania programów edukacyjnych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Uczenie się oparte na ICAP polega na zastosowaniu interaktywnych, konstruktywnych, aktywnych i pasywnych strategii, aby uczniowie mogli zdobywać wiedzę i umiejętności w sposób, który najbardziej odpowiada ich potrzebom. ICAP pozwala uczniom na pełny wybór i samodzielną kontrolę nad sposobem uczenia się, co ułatwia tworzenie programów edukacyjnych, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Micki Chi stale angażuje się w badania nad edukacją opartą na dowodach, a także współpracuje z wieloma instytucjami edukacyjnymi w celu zwiększenia skuteczności programów edukacyjnych. Jej prace są cenione na całym świecie jako ważny składnik w promowaniu lepszej przyszłości poprzez edukację. Jej teoria ICAP jest wykorzystywana w wielu miejscach do tworzenia lepszych programów edukacyjnych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, dzięki czemu wszyscy uczniowie mają szansę na osiągnięcie sukcesu.

Micki Chi stale dąży do polepszenia edukacji poprzez podkreślanie transformacyjnych pomysłów, które umożliwiają uczniom większą kontrolę nad swoim uczeniem się i zdobywanie wiedzy. Dzięki jej wybitnym badaniom i pracom wszyscy uczniowie mogą czerpać korzyści z lepszych programów edukacyjnych i mieć szansę na osiągnięcie sukcesu w przyszłości.

„Najbardziej znaczącym osiągnięciem Michelene w dziedzinie badań edukacyjnych jest naukowa teoria tego, w jaki sposób uczniowie przyswajają wiedzę. Uporządkowała diametralnie różne podejścia do aktywnego uczenia się w proste, ale szeroko stosowane ramy – i z pasją angażuje się w zapewnienie, że ta teoria zmieni praktykę edukacyjną na poziomie lokalnym” – powiedział Andreas Schleicher, przewodniczący jury Nagrody Yidana w dziedzinie badań edukacyjnych i dyrektor Dyrekcji Edukacji i Umiejętności OECD.

Micki Chi planuje skorzystać z funduszy przyznanych w ramach Nagrody, aby udoskonalić istniejącą infrastrukturę ICAP, tworząc profesjonalne moduły szkoleniowe dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Co więcej, ma on na celu rozszerzenie zasięgu projektu na całym świecie.

Micki Chi chce wykorzystać środki otrzymane w ramach Nagrody do ulepszenia infrastruktury ICAP, tworzenia profesjonalnych modułów szkoleniowych dla pedagogów w szkołach podstawowych i średnich oraz do rozszerzenia zasięgu projektu na całym świecie.

Shai Reshef, prezes i założyciel Uniwersytetu Ludowego, został nagrodzony Nagrodą Yidana w roku 2023 za zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego, skalowalnego modelu edukacji. Jego amerykański, bezpłatny, nienastawiony na zysk, akredytowany, internetowy uniwersytet dociera do ponad 137000 studentów z całego świata, odpowiadając na ich potrzeby.

„Międzynarodowe ograniczenia w dostępie do szkolnictwa wyższego oznaczają, że jego zmieniający życie wpływ w zakresie otwierania umysłów, poprawy zatrudnienia i zarobków pozostaje poza zasięgiem wielu osób. Model Shai na nowo definiuje szkolnictwo wyższe, otwierając drzwi dla tych, którzy wcześniej byli wykluczeni” – powiedziała Dorothy K. Gordon, przewodnicząca jury Nagrody Yidana w dziedzinie rozwoju edukacji i członek zarządu Instytutu Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO.

Shai planuje wykorzystać fundusze uzyskane z Nagrody Yidana do stworzenia Uniwersytetu Ludowego, który będzie w stanie zaoferować studentom wszechstronną edukację w przystępnej cenie, a także zapewnić populacji dostęp do wyższego wykształcenia.

Dzięki finansowemu wsparciu Nagrody Yidana, Shai chce zapewnić studentom i populacji dostęp do edukacji wyższej, oferując kompleksowe rozwiązania dotyczące dostępności i cen usług edukacyjnych.

Organizacja wspiera edukację poprzez ułatwianie dostępu do wiedzy i pomoc w rozwijaniu umiejętności, które są niezbędne do podejmowania wyzwań współczesnego świata. Jej inicjatywy obejmują współpracę między nauczycielami i specjalistami, dzielenie się wiedzą, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych i wspieranie władz lokalnych w promowaniu zrównoważonych społecznych i ekonomicznych reform edukacyjnych.

Organizacja wychodzi naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia edukacja współczesnemu światu, angażując się w kształtowanie przyszłości edukacji poprzez dzielenie się doświadczeniami i wymianę wiedzy między jej członkami. Działa na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które pozwalają na wykorzystanie nowych technologii i badań, aby zapewnić lepszy dostęp do edukacji i pozytywnie wpłynąć na życie i społeczeństwo.

Organizacja wspiera globalny wysiłek edukacyjny, który stawia na pierwszym miejscu pracę nad wypracowywaniem nowych metod i narzędzi, które wpłyną na jakość i dostęp do edukacji. Dzięki współpracy z nauczycielami i specjalistami z różnych krajów udaje się tworzyć innowacyjne programy i rozwiązania, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w życiu i społeczeństwie.

„Z nieukrywaną radością witamy Micki i Shai w naszej międzynarodowej społeczności – powiedział Edward Ma, sekretarz generalny Fundacji Nagrody Yidana. – Nasi jurorzy zauważyli, że wyniki pracy tegorocznych laureatów mogą być powszechnie stosowane, również na większą skalę, na nowo kształtując edukację dla potrzeb dzisiejszych uczniów”.

Już 3 i 4 grudnia odbywać się będzie wyjątkowe wydarzenie – ceremonia wręczenia Nagrody Yidana oraz Szczyt Nagrody Yidana. Wysokiej klasy przedstawiciele edukacji, polityki publicznej i filantropii z całego świata będą mieli okazję wyrażenia swojego uznania dla laureatów z 2023 roku oraz debatować na temat strategii, które umożliwią osiągnięcie trwałego postępu w edukacji.

Nominacje do Nagrody Yidana na rok 2024 będą przyjmowane od 1 października. Nagroda ta wspiera najbardziej kreatywne i innowacyjne pomysły edukacyjne. Składa się z dwóch paneli ekspertów, którzy oceniają wszystkie nominacje według czterech kryteriów, w tym: innowacyjności, zorientowania na przyszłość, transformacji i zrównoważonego rozwoju.

Nominacje do Nagrody Yidana 2024 będą przyjmowane od października 2023 r. do końca marca 2024 r. Nominacje mogą zgłaszać osoby, które wybrali partnerzy, wolontariusze i inne organizacje Fundacji.

Fundacja Nagrody Yidana wspiera inicjatywy edukacyjne w całym świecie. To organizacja, która dostrzega potencjał człowieka i wierzy, że poprzez edukację i wiedzę można stworzyć lepsze życie. Jako część tej misji, Fundacja przyznaje roczne Nagrody Yidana, które hołdują ludziom i organizacjom, którzy wykonują wyjątkową pracę w dziedzinie edukacji.

Nagroda Yidana jest przyznawana za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w dziedzinie edukacji. Wyjątkowe projekty i programy są wyróżniane za wpływ na poprawę nauczania, w tym wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w ich pracy edukacyjnej.

Fundacja Nagrody Yidana stawia sobie za cel wzmacnianie wpływu edukacji na lepsze życie. Nagroda Yidana jest wyjątkowym sposobem, w jaki można wyróżniać i promować osób i organizacje, które wykonują wyjątkową pracę w celu osiągnięcia tego celu.

Od października 2023 r. do końca marca 2024 r. Fundacja Nagrody Yidana będzie przyjmować nominacje do Nagrody Yidana 2024. Osoby i organizacje, które osiągnęły wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji, mogą być zgłaszane przez partnerów, wolontariuszy i inne organizacje Fundacji.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM