Biznes i finanse

Finansowanie Łódzkiego: Możliwości i Umiejętności

Łódź to miasto, którego rozwój i sukces zostały wsparte przez przypływ kapitału oraz inwestycje, przyciągające wielu ludzi, którzy szukali pracy – powiedział minister Włodzimierz Tomaszewski z Rady Ministrów ds. samorządu terytorialnego podczas konferencji „Łódzkie – Region Przyszłości”. Jego zdaniem, aby Łódź osiągnęła sukces, należy odpowiednio inwestować, wykorzystując mocne strony miasta.

Uczestnicy konferencji – przedstawiciele rządu, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz biznesu – zgromadzili się w łódzkiej Scenie Monopolis (obiekcie o przemysłowym rodowodzie), by wspólnie zastanowić się nad przyszłością gospodarczą miasta: w jaki sposób pozyskać finansowanie, kapitał i inwestować mądrze. Spotkanie miało również na celu zwiększenie świadomości samorządów dotyczącej korzyści płynących z wykorzystania instrumentów finansowych jako uzupełnienia budżetów inwestycyjnych.

Marek Dietl, prezes GPW, który współuczestniczył w konferencji, zaznaczył na panelu „Potencjał gospodarczy kraju i regionu łódzkiego”, że Łódź oferuje szerokie możliwości dla potencjalnych emitentów, którzy mogą skorzystać z giełdy jako jednego z narzędzi finansowania swojego biznesu.

„Chcemy przypomnieć łódzkim przedsiębiorcom – zarówno początkującym, jak i tym bardziej dojrzałym – o możliwościach, które daje uzyskanie statusu spółki publicznej i notowania instrumentów finansowych” – mówił Marek Dietl.

Premier podkreślił, że uczestnictwo mieszkańców w procesie finansowania samorządów jest rozwiązaniem, które przynosi dobre rezultaty. Model obywatelski, który stosuje się w pozyskiwaniu funduszy, polega na włączeniu lokalnej społeczności w to działanie.

Premier wyjaśnił, że modele obywatelskie to skuteczna metoda finansowania samorządów. Przeprowadzone dzięki nim działania pozwalają mieszkańcom na aktywny udział w finansowaniu samorządów.

„Pokolenie 35-latków chce inwestować, żeby zmieniać świat na lepsze. Samorządy muszą mocniej zaadresować swoje potrzeby do tej grupy i dążyć do aktywizowania mieszkańców, by także byli fanami miejsca, z którego pochodzą. By tworzyli małe ojczyzny” – mówił prezes GPW.

Minister Włodzimierz Tomaszewski podkreślił wagę gospodarczej przeszłości Łodzi. Wspomniał, że przed wybuchem II wojny światowej, w mieście działało wiele giełd, takich jak: włókiennicza, zbożowa czy mięsna.

Włodzimierz Tomaszewski, Minister – członek Rady Ministrów ds. samorządu terytorialnego, wskazał na znaczenie gospodarki przedwojennej Łodzi. Przypomniał, że mieszkańcy mogli wówczas korzystać z różnych giełd, takich jak: włókiennicza, zbożowa i mięsna.

„Łódź była jednym z wyróżniających się ośrodków handlu giełdowego w Polsce międzywojennej. Giełda jest i zawsze była ważnym ośrodkiem cyrkulacji gospodarki oraz obrotów towarowo-pieniężnych w każdej rozwiniętej gospodarce rynkowej” – tłumaczył Włodzimierz Tomaszewski.

Minister podkreślił, że samorządy muszą szukać dodatkowych możliwości finansowych i próbować wykorzystać różne źródła, aby zrealizować swoje inwestycje. Wyraził przekonanie, że dzięki zastosowaniu odpowiedniej strategii finansowej, samorządy będą w stanie przeprowadzić zamierzone inwestycje.

Minister zaznaczył, że samorządy mogą korzystać zarówno z funduszy publicznych, jak i prywatnych. Wskazał także, że jednym ze sposobów na zapewnienie finansowania jest wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji projektów inwestycyjnych.

„Do tego są potrzebne montaże finansowe, a więc pieniądze unijne, własne dochody samorządowe, udziały w podatkach, połączone ze środkami dłużnymi, które można łatwo pozyskać i łatwo spłacić” – przekonywał Włodzimierz Tomaszewski.

Adam Młodkowski, członek zarządu GPW w panelu „Rozwój biznesu w regionie i rola GPW” omówił działania warszawskiej giełdy, aby wspierać edukację ekonomiczną oraz tworzyć odpowiednie warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także startupów.

Kolejnym wystąpieniem było przemówienie członka zarządu GPW, Adama Młodkowskiego, dotyczące roli GPW w kreowaniu rozwoju biznesu w regionie. Młodkowski podkreślił, że GPW stara się wspierać edukację ekonomiczną, a także ułatwiać rozwój małym i średnim firmom oraz startupom.

„W Łodzi mamy dobre uczelnie i wielu kreatywnych ludzi. Duch przedsiębiorczości powoduje, że jest tu duży potencjał kapitału ludzkiego. Jedną z najbardziej przyszłościowych branż jest branża IT” – mówił Adam Młodkowski.

„Czekamy na dalszą redukcję stóp procentowych, spadek inflacji, uspokojenie na wschodzie i powrót do koniunktury. Jednak w czasie bessy też można debiutować, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować” – tłumaczył Adam Młodkowski.

Jednak według Burwicza obecne warunki dla debiutów giełdowych są znacznie bardziej wymagające. Niemniej jednak uważa on, że wejście na rynek giełdowy nie jest bezsensowne.

Burwicz twierdzi, że największymi korzyściami z debiutu giełdowego dla Rainbow Tours są wzmocnienie wizerunku firmy jako solidnego przedsiębiorcy oraz lepsze relacje ze współpracownikami.

Mimo trudniejszych warunków obecnie wymaganych od firm przy debiutach giełdowych, Piotr Burwicz jest zdania, że wejście na giełdę jest warte uwagi.

Burwicz wskazał, że Rainbow Tours może odnieść korzyści w postaci wzmocnienia wizerunku firmy jako godnego zaufania partnera biznesowego oraz ulepszenia relacji z kontrahentami.

Nawet pomimo trudniejszych warunków, jakie obecnie narzuca rynek giełdowy, Burwicz uważa, że wejście na giełdę jest warte rozważenia.

„Ludzie postrzegają nas jako stabilną firmę z przejrzystymi wynikami. Gdy poznajemy nowego klienta – często egzotycznego, z innej kultury biznesowej – to, że jesteśmy na giełdzie, przełamuje lody i pozwala wzbudzić zaufanie” – mówił Piotr Burwicz.

Uczestnictwo w GPW daje również przedsiębiorstwom możliwość zdobycia zaufania instytucji finansowych, które poszukują spółek o przewidywalnych i przejrzystych wynikach. Przedstawiciele tych instytucji zazwyczaj chętniej współpracują z firmami notowanymi na rynku giełdowym, ponieważ otrzymują w ten sposób dostęp do wiarygodnych informacji.

W trakcie prezentacji Dariusz Mejszutowicz i Patrycja Gorczyca z GPW przedstawili szczegółowe informacje na temat działalności na rynku pierwotnym i wydatków ponoszonych przez samorządy.

Według danych z 2022 r., zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wynosiło 90,8 mld zł, co stanowiło 27 proc. w formie obligacji, 50 proc. w postaci krajowych kredytów i pożyczek oraz 23 proc. w formie zagranicznych kredytów i pożyczek.

Samorządy coraz częściej wykorzystują emisje obligacji do finansowania lub refinansowania deficytu budżetowego, inwestycji w infrastrukturę sportową i drogową, a także do wsparcia wkładu własnego przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dostępne są obligacje emitowane przez 44 jednostki samorządu terytorialnego, w skład których wchodzą miasta, województwa, powiaty i gminy, o łącznej wartości ponad 5 mld złotych.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM