Biznes i finanse

Umowy o dzieło a stabilność na rynku pracy – analiza obecnego stanu

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ciągu 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wpłynęło 610,4 tys. formularzy RUD, w których zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło. Jest to rekordowy wynik, gdyż w analogicznym okresie w latach 2021-2022 było to 51,3 tys. podmiotów. Z tego 50,3 tys. (98 proc.) to płatnicy składek.

Według danych opublikowanych przez ZUS w „Rejestrze umów o dzieło. Analiza danych z formularzy RUD przekazanych od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.” w I półroczu br. złożono 56 tys. więcej formularzy RUD i zgłoszono 152 tys. więcej umów o dzieło niż w I półroczu ub.r. oraz 11,2 tys. więcej niż w tym samym okresie 2021 r. – podaje Prawo.pl.

„Najnowszy raport ZUS za I półrocze 2023 roku pokazuje, że sytuacja z umowami o dzieło na rynku pracy jest w miarę stabilna. Owszem, liczba umów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 nieco wzrosła, ale nie jest to jakiś znaczący wzrost” – wyjaśnia Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, założyciel Debaty Emerytalnej, cytowany przez Prawo.pl.

Raport Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawieranych umowach o dzieło w I półroczu 2023 wskazuje, że w porównaniu do poprzednich lat wzrosła liczba formularzy RUD i umów zgłoszonych do ZUS. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez ZUS, w sekcji J – informacji i komunikacji – zgłoszono najwięcej umów o dzieło, a umowy te reprezentują 21,94 proc. ogółu zgłoszonych umów. Ekspert emerytalny i rynku pracy, Oskar Sobolewski, wyjaśnia, że sytuacja ta jest w miarę stabilna, a prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, podkreśla, że dane te pokazują, że w Polsce nie zawiera się co roku kilku milionów umów o dzieło.

„Obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło został wprowadzony w 2021 roku. Dane o zawieranych w Polsce umowach o dzieło, które regularnie publikujemy, pokazują, że, wbrew przypuszczeniom, w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło” – powiedziała, cytowana przez serwis Prawo.pl, prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Według statystyk, informacja i komunikacja stała się najbardziej popularnym typem działalności wykonywanym na podstawie umów o dzieło – aż 21,94% wykonawców należało do tej sekcji. Kolejne miejsca zajmowały: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19,28%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (13,09%), edukacja (12,19%), pozostała działalność usługowa (10,24%) oraz przetwórstwo przemysłowe (3,94%).

Jeśli jesteś zainteresowany/a zagadnieniem umów o dzieło w I półroczu 2023 roku, koniecznie sprawdź aktualne informacje na stronie Prawo.pl: https://www.prawo.pl/kadry/umowy-o-dzielo-w-i-polroczu-2023-r,523290.html. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje, aby zrozumieć zasady dotyczące umów o dzieło.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM