Polityka i społeczeństwo

Nowy Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa: Inwestycja w Sprawiedliwość

1. Ministerstwo Sprawiedliwości jest dumne z ogłoszenia, że powstanie nowa siedziba Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa.

2. Minister Zbigniew Ziobro stawia sobie za cel zapewnienie mieszkańcom Łodzi i okolic jak najlepszych warunków korzystania ze sądów.

3. Wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha ogłosił dzisiaj (3 października br.) podczas konferencji prasowej w Łodzi informację na ten temat.

Uroczystość poświęcona budowie nowego gmachu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa odbyła się przy ul. 6 Sierpnia 69. Inwestycja ta znacząco wpłynie na wymiar sprawiedliwości w regionie łódzkim. Wiceminister Piotr Cieplucha potwierdził uzgodnienie programu przedsięwzięcia, dzięki czemu inwestycja zostanie szybko zrealizowana.

Pan minister zaznaczył, że potrzeby lokalowe sądów w Łodzi muszą zostać zaspokojone w sposób długofalowy. Oprócz komfortu dla interesantów, dana placówka powinna mieć miejsce na archiwizację, a także odpowiednio duże biura dla pracowników sądowych i sędziów.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi prof. dr hab. Krzysztof Safjan przypomniał o działaniach dotyczących inwestycji w łódzkim wymiarze sprawiedliwości, które już zostały podjęte. Wspomniał również o dwóch nowych projektach, które pozwolą zwiększyć efektywność działania sądów w regionie.

Wiceminister Piotr Cieplucha nawiązał do wcześniejszych dyskusji na temat inwestowania w łódzkim wymiarze sprawiedliwości. Poinformował o obecnych planach dotyczących utworzenia nowych siedzib Sądów Rejonowych dla Łodzi-Widzewa oraz Łodzi-Bałut i Polesia, a także przy Pl. gen. Józefa Hallera 1F.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi, prof. dr hab. Krzysztof Safjan, zapoznał zebranych z dotychczasowymi sukcesami i podjętymi wcześniej działaniami inwestycyjnymi. Wyjaśnił, że nowe inwestycje wpłyną na skrócenie czasu oczekiwania na wydanie wyroku, zwiększając tym samym efektywność działania sądów.

Nowa siedziba Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa zapewni znaczące oszczędności dla Skarbu Państwa. Budynek o powierzchni 17 000 m2 będzie trzy razy większy niż obecne siedziby sądu. Przewidziano w nim m.in. pokoje biurowe dla 437 pracowników, co oznacza przyjazne i wygodne środowisko pracy.

Nowa budowa Pl. gen. Józefa Hallera będzie mieć powierzchnię około 26 000 m2 i pomieścić 564 pracowników.

PAP SA publikuje komunikaty bez dokonywania żadnych zmian w ich treści. Autor komunikatu odpowiada za jego zawartość zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM