Biznes i finanse

Unia Europejska w obronie przeciwko naciskom gospodarczym: jak UE walczy o lepszą ochronę

UE stara się wypracować skuteczne metody, które zapobiegną innym państwom, takim jak Chiny, wywieraniu presji na kraje członkowskie. W tym celu Parlament Europejski zamierza utworzyć ACI – instrument handlowy, dzięki któremu UE będzie mogła odpowiednio reagować na tego typu działania – jak informuje serwis Prawo.pl.

ACI to narzędzie ochronne, ustanowione przez UE, które ma zapewnić lepszą ochronę suwerenności członków Unii. Umożliwia ono reagowanie na naciski gospodarcze ze strony państw trzecich, a także zapobiega eskalacji konfliktów. W zależności od sytuacji, ACI może wdrażać środki zaradcze, takie jak cła, ograniczenia handlu towarami i usługami, zamówień publicznych oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Działania Chin wobec Litwy były wyraźnym sygnałem, że należy wprowadzić nowe regulacje chroniące przedsiębiorstwa europejskie przed wszelkimi formami nacisków ekonomicznych. Portal Prawo.pl informuje, że w czerwcu 2021 r. Litwa ogłosiła zmiany w stosunkach handlowych z Tajwanem, a kilka miesięcy później litewskie przedsiębiorstwa miały trudności zawierania lub przedłużania umów z firmami chińskimi. Odprawa towarów też nie przebiegła sprawnie, a dokumenty celne nie zostały złożone. Parlament Europejski wyraził oburzenie w związku z tymi wydarzeniami, ale problem nadal nie został rozwiązany.

UE stosuje szerokie zakresy środków antydumpingowych, by ochronić swoich przedsiębiorców przed towarami sprzedawanymi po cenach niższych od ich wartości. Jednakże, aby skutecznie zwalczać nadużycia w relacjach z państwami trzecimi, UE wprowadziła również inne rodzaje środków, które mają chronić interesy Unii. Takie działania mają chronić przed zalewem towarów z państw trzecich, które są sprzedawane po niższych od wartości cenach.

Mimo że Unia Europejska ma w swoim arsenale mocniejsze narzędzia reakcji, będzie nadal stosować międzynarodowe prawo i interweniować jedynie w ostateczności, gdy negocjacje między państwami nie osiągną porozumienia.

1. Regulacje UE dotyczące nacisków gospodarczych państw trzecich są skutecznym narzędziem mającym na celu zapobieganie naruszeniom praw człowieka i niedozwolonym działaniom politycznym.

2. UE wprowadziła nowe przepisy, które pozwalają jej na wprowadzenie sankcji wobec państw trzecich, które stosują naciski gospodarcze w celu wpływania na politykę unijną.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM