Polityka i społeczeństwo

Chrońmy najmłodszych – Konferencja na temat prawnej ochrony dzieci

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza, że 17 listopada br. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się konferencja poświęcona krajowemu planowi przeciwdziałania przestępstwom pedofilskim. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z wielu dziedzin, w tym delegaci z organizacji międzynarodowych. Ministerstwo Sprawiedliwości było reprezentowane przez wiceministra Marcina Romanskiego.

Wiceminister Marcin Romanowski otworzył obrady, wskazując, że dzisiejsza konferencja ma na celu zapoczątkowanie dyskusji wokół pierwszej polskiej strategii walki z przemocą seksualną wobec dzieci. Aktualnie trwa proces wdrażania +Krajowego planu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich+ opracowanego przez Radę Ministrów na lata 2023-2026.

Uczestnicy konferencji w dyskusji dotyczącej pierwszej polskiej strategii walki z przemocą seksualną wobec dzieci, omawiali zakres, cele i działania zawarte w +Krajowym planie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich+.

Jego zaangażowanie w prace nad projektem opracowywanym w 2021 r. przy wsparciu Ministra Sprawiedliwości nie pozostawiło wątpliwości. Zespół, który go tworzył, składał się z ekspertów z wielu dziedzin, a także przedstawicieli środowiska akademickiego i pozarządowego. Plan tworzono w oparciu o doradztwo i konsultacje UNICEF.

Plan ten oferuje kompleksowe wsparcie w zapewnieniu małoletnim bezpieczeństwa przed przestępstwami seksualnymi i wskazuje skuteczne i efektywne metody, aby wzmocnić ich ochronę.

Środki zmierzające do ograniczenia przestępczości seksualnej obejmują: regularne prowadzenie analizy zagrożeń; szkolenia dla różnych grup w zakresie rozpoznawania objawów przemocy seksualnej i udzielania ofiarom wsparcia; wzmocnienie umiejętności funkcjonariuszy służb mundurowych, sędziów i prokuratorów; utworzenie bazy danych w celu wykrywania nielegalnych treści w Internecie; zapewnienie kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami seksualnymi oraz ich rodzinom; wspieranie terapii i profilaktyki; działania edukacyjne mające na celu ujawnianie przestępstw wobec dzieci oraz zapewnienie odpowiedzialnego przekazu medialnego.

Serwis PAP publikuje komunikaty bez zmian, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca odpowiada za treść komunikatu zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM