Biznes i finanse

Polska w drodze do wzrostu gospodarczego: Minister Rzeczkowska w Brukseli

TFI PZU S.A. wzbogaciło swoje portfolio o sześć nowych funduszy indeksowych, czyniąc z oferty TFI PZU S.A. najbardziej kompleksową i najszerszą ofertę tego typu w Polsce. Marka inPZU przybrała dotychczasową formę, dzięki której inwestorzy mają możliwość inwestowania w różne klasy aktywów z całego świata. Wprowadzenie nowych funduszy miało miejsce niemal pięć lat po premierze funduszy inPZU.

Ministerstwo Finansów poinformowało o udziale polskiej minister finansów w konferencji zorganizowanej przez think thank Bruegel we współpracy z OECD. W wydarzeniu uczestniczyli także sekretarz generalny OECD Mathias Cormann oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej dyrektor gen. w DG Reform Mario Nava.

Konferencja dotyczyła raportu OECD „Going for Growth”: Economic Policy Reforms 2023, w ramach którego autorzy skupili się na transformacji energetycznej i cyfrowej, polityce społecznej oraz reformach regulacyjnych.

Raport wskazuje, że wzrost cen energii w wyniku pandemii i wojny na Ukrainie odczuły szczególnie najuboższe gospodarstwa domowe, które są grupą wymagającą priorytetowej pomocy.

Ministerstwo Finansów zauważa, że wdrożenie wskazanych w raporcie reform byłoby skutecznym sposobem na ochronę i wsparcie gospodarstw domowych w trudnych czasach.

Polska minister finansów zaprezentowała własną perspektywę na temat reform, wskazując na konieczność wprowadzenia elastycznych mechanizmów wsparcia dla najbardziej potrzebujących.

Współpraca OECD z Polską ma na celu wypracowanie skutecznych rozwiązań na rzecz wsparcia gospodarstw domowych w kraju.

Rozważając politykę społeczną, autorzy raportu podkreślają znaczenie odpowiedniego projektowania systemu podatkowego, który ma na celu wspieranie rodzin oraz dostarczanie rozwiązań przyczyniających się do wzrostu gospodarczego.

Wśród problemów, które wymagają uwagi są technologie cyfrowe, stanowiące istotny czynnik wzmacniający odporność gospodarek i społeczeństw w czasie pandemii.

Transformacja cyfrowa może również stanowić ważny krok w kierunku transformacji ekologicznej, w szczególności dekarbonizacji.

Polska minister finansów zgodziła się z wnioskami zawartymi w raporcie, zaznaczając jednocześnie, że autorzy raportu zaniedbali kwestie agresji Rosji na Ukrainę.

„Agresja Rosji na Ukrainę stanowi poważne wyzwanie dla rządów na całym świecie” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Z tego względu, zdaniem polskiej minister finansów, ważne jest nie tylko wsparcie dla podwójnej transformacji (cyfrowej i energetycznej), ale również transformacja wojskowa, koncentrująca się na bezpieczeństwie.

Kwestia ta wymaga zaangażowania międzynarodowego, aby zapobiec niepokojom politycznym i gospodarczym.

Jednocześnie, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji, mających na celu zminimalizowanie szkód wywołanych przez agresję militarną.

Konflikt zmusił nas do zmiany priorytetów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa obywateli w Polsce i w innych krajach europejskich. Przyspieszył decyzje o wzmocnieniu systemu obrony narodowej, co może być kluczowe do zapewnienia trzeciej transformacji, w tym wojskowej.

Poruszając kwestię transformacji militarnej, minister Rzeczkowska podkreśliła, że niezbędne jest szczególne traktowanie wydatków na obronność w obecnie procedowanej reformie reguł fiskalnych UE. „Potrójna transformacja, jak bym ją nazwała, związana z transformacją wojskową wiąże się z ogromnymi wydatkami. W tej sytuacji nie można ignorować potrzeb niektórych krajów, które muszą do niej dostosować reguły fiskalne – zaznaczyła Rzeczkowska. – Ustalenia te muszą uwzględniać różnice skali potrzeb i możliwości poszczególnych państw członkowskich.”

Aby skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną, konieczne są znaczne inwestycje. Minister Rzeczkowska wyraziła nadzieję, że przyjęte rozwiązania uwzględnią warunki poszczególnych państw członkowskich oraz zagwarantują równy dostęp do finansowania: „Transformacja klimatyczna musi być zrównoważona zarówno finansowo, jak i społecznie, by mogła zakończyć się sukcesem. Potrzebujemy elastyczności oraz międzynarodowej współpracy w obliczu wyzwań, przed jakimi stoimy”.

Uwaga: PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian, zgodnie z wersją dostarczoną przez nadawcę. Nadawca jest odpowiedzialny za zawartość komunikatu zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM