Polityka i społeczeństwo

Trójstronne Porozumienie Polski, Litwy i Ukrainy – Współpraca na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Wodnej

Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, zaznaczył podczas rozmów online z ministrami ds. rolnictwa Litwy i Ukrainy, że sprawy związane z rolnictwem i rozwojem wsi są ważne nie tylko dla poszczególnych krajów, ale także dla całej Europy.

Krzysztof Ciecióra, podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, również wziął udział w spotkaniu.

Minister Robert Telus ogłosił dziś oficjalny porozumienie między Litwą a Ukrainą, umożliwiające kontrole transportów z Ukrainy w portach litewskich. Porozumienie zostało podpisane po wielu rozmowach między ministrem rolnictwa Litwy Kęstutisem Navickasem, a ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim.

Dzięki temu porozumieniu, transporty z Ukrainy będą mogły być kontrolowane w portach litewskich od jutra, dając obu stronom możliwość bezpieczniejszej i bardziej skutecznej wymiany towarów.

Minister Robert Telus zadeklarował, że tranzyt oczywiście będzie się odbywał w systemie SENT, co jest zgodne z dotychczasowymi regulacjami.

Podczas briefingu po zakończeniu rozmów, minister rolnictwa zaznaczył, że decyzja ta była możliwa dzięki staraniom Polski o zbudowanie korytarzy transportowych.

Szef polskiego resortu poinformował także, że Litwa przyjęła całkowitą odpowiedzialność za te kontrole.

Podkreślił również, że budowa tych korytarzy jest korzystna dla wielu krajów, w tym dla Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej, ponieważ doprowadza do dystrybucji zboża tam, gdzie go brakuje.

Minister Robert Telus wyraził także zaniepokojenie decyzją Komisji Europejskiej z 15 września, która może zakłócić budowę tych korytarzy transportowych.

Dziś, w ramach polsko-litewskiej formuły dwustronnej, odbyły się rozmowy dotyczące propozycji Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia połowów śledzia centralnego w Morzu Bałtyckim.

Rozmowy wykazały, że obie strony są zaangażowane w zapewnienie ochrony środowiska morskiego, w tym rybołówstwa, aby zapewnić trwałe dochody i stabilność żywności dla lokalnych społeczności.

Krzysztof Ciecióra, podsekretarz stanu, zapowiedział, że Polska i inne kraje nadbałtyckie i skandynawskie wspólnie będą protestować przeciwko nieakceptowanym przez nasz kraj rozwiązaniom proponowanym przez Komisję Europejską. Wiceminister wskazał również na zagrożenia, jakie niesie za sobą proces technologiczny zwany Stiffening (rozporządzenie 853/2004), który negatywnie wpłynie na polskie przetwórstwo rybne.

Rząd Polski podjął wspólne działania wraz z innymi europejskimi państwami, aby stawić opór propozycji, które mogłyby zagrozić przemysłowi rybactwa. Wiceminister Krzysztof Ciecióra podkreślił, że „jesteśmy liderami w Europie w tym segmencie branży rybnej i tutaj również będziemy protestować przeciwko niekorzystnym dla nas propozycjom”.

Minister Robert Telus zapewnił, że wszystkie kraje będą wspólnie zabiegać o to, aby przepisy regulujące połowy śledzia centralnego pozostawały w mocy aż do roku 2024. Koalicja ma na celu ochronę przemysłu rybactwa i zapewnienie jego trwałego rozwoju.

UWAGA: PAP SA publikuje komunikaty bez modyfikacji ich treści, w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone przez nadawcę. Nadawca odpowiada za treść komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM