Polityka i społeczeństwo

Nowoczesne i trzykrotnie większe czytelnie Biblioteki Narodowej – jak się zmienia kultura czytania

Biblioteka Narodowa, jedna z najstarszych i największych bibliotek narodowych na świecie, zmodernizowała swoje czytelnie i przestrzenie publiczne dzięki funduszom Unii Europejskiej. „Zbiory zgromadzone w BN są częścią dziedzictwa naszej Rzeczypospolitej, ale także dziedzictwa europejskiego i światowego – powiedział Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej – Chcemy pokazać, że stanowimy ich integralną część.”

Biblioteka Narodowa w Warszawie stała się bardziej przyjazna dla czytelników, kiedy w styczniu 2022 roku zostały zakończone prace modernizacyjne i przebudowy przestrzeni publicznych. 275-letnia uroczystość oddania do użytku zrewitalizowanych wnętrz przy Alei Niepodległości stała się okazją do uczczenia sukcesu projektu, który został sfinansowany przez środki europejskie w wysokości 22,2 mln zł.

„Gdy spojrzymy na efekt modernizacji, 40 mln złotych to nie jest duży koszt. Znaczna część tej kwoty to są środki, które Biblioteka Narodowa pozyskała przede wszystkim z UE. Bardzo wiele projektów biblioteka w ten sposób finansuje, bo chcemy też pokazać, że polska Biblioteka Narodowa jest częścią światowego dziedzictwa, a na pewno europejskiego” – podkreśla Tomasz Makowski.

Realizacja projektu modernizacji pozwoliła nam zaoferować użytkownikom wygodny i przyjazny dostęp do zasobów czytelni i przestrzeni publicznych. Prace remontowo-budowlane, korekta trasy transportera książek oraz zakup mebli i wyposażenia umożliwiły dostęp do komputerów, ekranów dotykowych oraz baz danych w czytaniu i przestrzeni publicznej.

„Czytelnie zaprojektowane przez Tomasza Koniora znakomicie wpasowały się w budynek, który został zaprojektowany w latach 60. Udało nam się połączyć starą perspektywę architekta z zupełnie nową. Dzisiaj czytelnie odpowiadają naszej wrażliwości, naszym aspiracjom, ale także pokazują, jak można wykorzystać tkankę, która została zastana i pokazać ją w bardzo atrakcyjny sposób” – zaznacza dyrektor Biblioteki Narodowej.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych biblioteki obejmuje również przestrzeń rekreacyjną, w tym cztery, wyjątkowo zróżnicowane ogrody wewnętrzne, wśród których znajduje się ogród z sadem.

Biblioteka oferuje różnorodne zajęcia dla wszystkich grup wiekowych.

W ramach oferty biblioteki, wszystkie grupy wiekowe znajdą tu szeroki wybór interesujących zajęć, które zapewnią im rozrywkę i edukację jednocześnie.

„Kultura to inwestycja. Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej stworzyła miejsce, które ma inspirować do kreatywności. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom placówka pozwoli na realizację zadań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki. Infrastruktura będzie sprzyjała edukacji, informacji i kulturze, ale też wypoczynkowi i rekreacji” – mówił w trakcie uroczystego otwarcia czytelni Grzegorz Puda, minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Biblioteka Narodowa ma nowe przestrzenie publiczne, które są jej wizytówką. Odnowiona czytelnia jest teraz przystosowana do wymogów współczesności, oferując trzykrotnie więcej miejsca niż poprzednio. W ramach prac remontowo-budowlanych wprowadzono także nowoczesne udogodnienia, w tym montaż wind, który ułatwi dostęp do czytelni osobom z niepełnosprawnościami.

„Biblioteki narodowe są w każdym państwie symbolami niepodległości. Ich budynki i zbiory świadczą o aspiracjach państwa i narodu. Biblioteka Narodowa, która w zeszłym roku skończyła 275 lat jest jedną z najstarszych bibliotek narodowych na świecie, a w XVIII w była największą. Jakość i historia zbiorów, które były przez dziesięciolecia gromadzone w Bibliotece Narodowej to skarbiec Rzeczpospolitej” – zaznaczył Tomasz Makowski.

Projekt „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”, który został zrealizowany dzięki wsparciu ze strony Funduszu Spójności oraz Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), przyczynił się do poprawy jakości usług świadczonych przez Bibliotekę Narodową.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM