Polityka i społeczeństwo

Nowy dom dla Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim – Otwarcie nowej siedziby

1. Wiceminister Katarzyna Frydrych uczestniczyła w uroczystym otwarciu nowej siedziby Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Przemawiając na tej okazji, wiceminister zaznaczyła, jak ważne jest skuteczne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także zapewnienie obywatelom dostępu do sądu.

3. Ministerstwo Sprawiedliwości przywiązuje dużą wagę do zapewnienia właściwej struktury sądów powszechnych, które będą działały szybko i sprawnie.

Wiceminister Katarzyna Frydrych podkreśliła, że przeniesienie V Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do odnowionego i dostosowanego do potrzeb budynku nie tylko polepszy warunki pracy pracowników sądu rejonowego, ale również umożliwi mieszkańcom załatwianie swoich spraw w odpowiednich warunkach.

Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim to imponujący gmach o powierzchni 1000 m2, wybudowany na przełomie XIX i XX wieku, zgodnie z przeznaczeniem dla Urzędu Celnego. Zabytkowy budynek został wpisany do rejestru zabytków, a w październiku 2020 roku trafił w trwały zarząd Sądowi Okręgowemu w Kaliszu, aby służyć jako siedziba Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Przeprowadzono gruntowną renowację budynku oraz zmieniono jego wygląd, by był dostosowany do potrzeb sądu. Obecnie dobiegają końca prace przy zagospodarowaniu terenu posesji, na której położony jest obiekt. Inwestycja kosztowała ponad 9 mln zł.

Katarzyna Frydrych, wiceminister, dziękowała Zbigniewowi Ziobrze, Ministrowi Sprawiedliwości, za przekazanie budynku na siedzibę Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Równocześnie wyraziła szacunek i wdzięczność Michałowi Wosiowi, wiceministerowi, który zadbał o wdrożenie tej decyzji. Podziękowała również wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom za ich wkład w realizację tej inwestycji.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości wzywa do zapoznania się z poniższym komunikatem.

Publikacja komunikatów w serwisie PAP odbywa się bez wprowadzania przez PAP SA zmian w ich treści.

Odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi jego nadawca, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

W trosce o zapoznanie się z aktualnymi komunikatami Ministerstwa Sprawiedliwości zapraszamy do odwiedzenia serwisu PAP.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są dostarczane w formie niezmienionej przez PAP SA.

Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść i jest ona regulowana przez ustawę prawo prasowe, art. 42 ust. 2.

Zapraszamy do śledzenia komunikatów Ministerstwa Sprawiedliwości w serwisie PAP.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że wszelkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są dostarczane w formie niezmienionej przez PAP SA.

Odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Zapraszamy do odwiedzania serwisu PAP, aby zapoznać się z aktualnymi komunikatami Ministerstwa Sprawiedliwości.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości potwierdza, że wszelkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są dostarczane w formie niezmienionej przez PAP SA.

Nadawca komunikatu ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z ustawą o prawie prasowym, art. 42 ust. 2.

Zapraszamy do śledzenia komunikatów Ministerstwa Sprawiedliwości w serwisie PAP w celu zapoznania się z bieżącymi informacjami.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM