Polityka i społeczeństwo

Nowe mieszkania na warszawskiej Pradze: Inwestycja MRiT kontynuuje rozwój

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłasza, że w kwietniu przyszłego roku projekt inwestycyjny w Warszawie przy ul. Stolarskiej zostanie zakończony. Dzięki rządowemu finansowaniu w wysokości blisko 16,8 mln zł, 72 mieszkania zasilą lokalny zasób komunalny w dzielnicy Praga-Północ. W przekazaniu funduszy do władz dzielnicy przyczyniło się Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentowane przez ministrów Waldemara Budę i prof. Piotra Glińskiego.

W celu zwiększenia dostępności mieszkań czynszowych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii postanowiło podwyższyć budżet rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego oraz komunalnego na 2023 rok z 1,65 mld zł do blisko 2 mld zł. Tym samym wzmocniliśmy system wsparcia dla gmin, które będą mogły wybudować więcej mieszkań czynszowych z umiarkowanym czynszem. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób skutecznie zaspokojimy potrzeby mieszkaniowe i obniżymy ceny wynajmu w całej zachodniej Europie.

Władze dbają o zapewnienie godnych warunków życia ludziom o niskich dochodach i zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez wprowadzenie wielu programów społecznych, które znacznie zmniejszyły biedę w naszym kraju, a szczególnie biedę dzieci – z 30 do ok. 4 proc. W celu zapewnienia dostępu do mieszkań, rząd wspiera samorządy poprzez udzielanie 80-procentowego finansowania budowy nowych lokali. Obecnie w Warszawie, przy ul. Stolarskiej, powstają 72 takie mieszkania, które są w całości finansowane z budżetu państwa – ogłosił minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.

Dzielnica Praga-Północ otrzyma od rządu 16,782 mln zł wsparcia, które zostaną wykorzystane na budowę dwóch budynków wielorodzinnych na ul. Stolarskiej. Projekt zakłada wybudowanie 72 lokali, wśród których znajdą się mieszkania 1-pokojowe, 2-pokojowe, 3-pokojowe oraz jedno 4-pokojowe. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 21 mln zł, z czego wsparcie rządowe pokryje 80 proc. wydatków.

Mazowieckie jest wiodącym województwem w naszym kraju pod względem budownictwa komunalnego. W okresie 2007-2015 wymieniony województwo wypracowało największą liczbę lokali mieszkalnych, a wsparcie finansowe wyniosło 79 mln zł. W sumie zakwalifikowano 88 wniosków, ciesząc się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Ponadto, Mazowieckie jest liderem wśród województw pod względem wsparcia budownictwa komunalnego. Dzięki zrealizowanym inwestycjom powstało 2 407 nowych lokali mieszkalnych, co znacznie podniosło jakość życia mieszkańców i zapewniło im dostęp do wygodnego mieszkania.

Od 2016 do 2023 roku w województwie mazowieckim zostało zakwalifikowanych 176 wniosków o dofinansowanie, w ramach których powstanie aż 3 022 lokali mieszkalnych, 4 mieszkania chronione, 100 miejsc w noclegowniach oraz 162 miejsca w schroniskach dla bezdomnych. Łącznie, dzięki przyznanym 533 mln zł wsparciu, zapewniona zostanie odpowiednia opieka nad osobami w potrzebie.

BSK w liczbach – efekty programu

Program budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r. wygenerował imponujące wyniki. Dzięki niemu powstanie 9 665 nowych lub całkowicie wyremontowanych lokali mieszkalnych, 337 miejsc w schroniskach dla bezdomnych, 65 miejsc w ogrzewalniach i 240 w noclegowniach. Co więcej, wsparcie zostało rozdysponowane dla 186 instytucji, z czego ponad 1,97 mld zł zostało przeznaczone na budowę nowych obiektów czy remonty istniejących już budynków i pustostanów. W ramach programu powstała też infrastruktura techniczna i społeczna.

W 2021 roku wprowadzono zmiany, które miały na celu zwiększenie skali działania programu. Te zmiany obejmowały m.in. wzrost dofinansowania dla gmin z Funduszu Dopłat oraz ułatwienia w tworzeniu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. W związku z tym 2022 roku MRiT wprowadziło dodatkowe zmiany w programie, dające m.in. możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20 proc. oraz brak obowiązku angażowania własnych środków przez gminę na początku budowy.

Program Społecznego Pakietu Mieszkaniowego to niezwykle istotny element polityki mieszkaniowej, który w znacznym stopniu wpływa na poprawę sytuacji mieszkaniowej w kraju. Przeprowadzone zmiany w 2021 i 2022 roku pozwoliły na zwiększenie skali działania programu, a także ułatwiły podejmowanie działań w zakresie tworzenia mieszkań.

Finansowanie instrumentu pochodzi z budżetu państwa, a Minister Rozwoju i Technologii odpowiada za jego dystrybucję. Bezzwrotne granty z funduszu Dopłat zaś są udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki działaniom Ministerstwa Rozwoju i Technologii krajowi udało się wybudować 12,6 tys. mieszkań w ciągu ostatnich dwóch lat. Łączna liczba mieszkań komunalnych, społecznych czynszowych oraz mieszkań chronionych wynosi 8 664, 3 790 oraz 114, odpowiednio. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez MRiT samorządom, spółkom zależnym i organizacjom pożytku publicznego, możliwe było zrealizowanie tego ambitnego projektu.

Nowe mieszkania utworzone dzięki działaniom Ministerstwa Rozwoju i Technologii pozwolą na poprawę jakości życia wielu rodzin. Wsparcie finansowe udzielone przez MRiT w latach 2021-2022 sprawiło, że udało się zrealizować projekt tworzenia 12,6 tys. nowych mieszkań, w tym 8 664 mieszkań komunalnych, 3 790 mieszkań społecznych czynszowych oraz 114 mieszkań chronionych.

Aby zapobiec problemom osób bezdomnych, w latach 2021 i 2022 powstanie 154 schronisk oraz 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach. Łączna kwota dofinansowania przeznaczona na ten cel wynosi 2,2 mld zł.

W 2014 roku zaledwie 121 wniosków otrzymało finansowe wsparcie, a dotacje w sumie przekroczyły 81 mln zł. Rok później liczba wniosków wzrosła do 163, a dofinansowanie wyniosło 116,5 mln zł.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów publikowanych w serwisie, pozostają one w takiej samej formie, jaką zostały dostarczone przez nadawcę. Nadawca jest wyłącznie odpowiedzialny za treść komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM