Polityka i społeczeństwo

Nowoczesna siedziba Sądu w Strzyżowie – komunikat

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, w swojej wizycie w Strzyżowie, przekazał działkę pod budowę siedziby Sądu Rejonowego, poświęconą wsparciu lokalnej społeczności. Minister Sprawiedliwości wyraził swoją nadzieję, że nowoczesny obiekt, który powstaje w tym miejscu, będzie dawał mieszkańcom poczucie dumy i wywoływał w nich uczucie zadowolenia.

W ramach działań Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zapewnienie równych szans wszystkim ośrodkom jest szczególnym priorytetem. Realizując tę politykę, Ministerstwo zainwestowało środki w Strzyżowie, dając przykład równomiernego rozwoju sądownictwa w całym kraju, niezależnie od wielkości miast.

Dzięki naszej inwestycji, mieszkańcy powiatu strzyżowskiego doświadczą epokowej zmiany. Staramy się zapewnić najwyższy standard, aby polskie sądownictwo miało jak najlepsze wyposażenie. Jesteśmy przekonani, że nasza inwestycja będzie zgodna z europejskimi standardami – powiedział Zbigniew Ziobro.

Technologia cyfrowa

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomniało, że wdrożenie technologii cyfrowej w sądownictwie znacząco skraca czas postępowania i daje szybszy dostęp do informacji. Obecnie z wykorzystaniem technologii cyfrowych załatwiono już 1/3 wszystkich spraw sądowych w Polsce.

Przyjazne sądownictwo

Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło reformy, które skutecznie zwalczają oszustwa vatowskie, lichwiarskie i inne przestępstwa. Dzięki temu, że polskie sądownictwo stało się przyjazne, mamy bezpieczniejsze społeczeństwo i bogatszy wymiar sprawiedliwości – powiedział wiceminister Marcin Warchoł.

Przyspieszenie postępowania

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że wprowadzenie technologii cyfrowej do postępowań sądowych skutecznie skraca czas trwania postępowania. Łatwość dostępu do informacji oraz szybkość wykonania działań sprawia, że obecnie 1/3 wszystkich spraw sądowych w Polsce zostaje załatwiona z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Minister podkreślił, że dzięki inwestycjom w wysokości setek milionów, resort dba o bezpieczeństwo i dobrostan mieszkańców podkarpackich, poprzez dostarczenie im dostępu do szpitali oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nowy Sąd Rejonowy w Strzyżowie będzie miał swoją siedzibę na działce o powierzchni blisko 5 tys. metrów kwadratowych. Funkcjonalny gmach będzie wyposażony w nowoczesny sprzęt, który zagwarantuje szybszą obsługę obywateli oraz usprawni pracę sędziom i urzędnikom. Dodatkowo, nowy obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, aby zminimalizować bariery architektoniczne. W ten sposób każdy obywatel będzie miał taki sam dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Nowe inwestycje w Strzyżowie

Ministerstwo Sprawiedliwości wykazuje się wielkim zaangażowaniem w województwie podkarpackim. W ciągu ostatnich pięciu lat na inwestycje w regionie przeznaczono ponad miliard złotych. Najnowszy projekt realizowany w Strzyżowie jest wyrazem dalszych starań o wyższy poziom usług sądowych. Przyczyniają się do tego również inwestycje w innych częściach województwa, takie jak nowa siedziba Sądu Okręgowego w Rzeszowie, nowy budynek wydziału ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Mielcu czy grunt pod budowę Sądu Rejonowego w Przeworsku. Październik br. był szczególny, ponieważ wtedy też otwarto nowy gmach Sądu Rejonowego w Przemyślu.

Inwestycja w Chmielowie będzie miała szczególne znaczenie dla osadzonych – powstanie tam kompleks penitencjarny, w skład którego wchodzić będzie nowy pawilon dla kobiet oraz hala produkcyjna. To będzie jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych dla kobiet w całej Europie, oferujący najlepsze możliwe warunki resocjalizacji.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości ostrzega przed publikacją informacji nieprawdziwych lub niesprawdzonych w serwisie PAP. Nadawcy komunikatu ponoszą odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. Serwis PAP publikuje komunikaty bez wstępnych zmian w ich treści.

Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości zaleca, aby nadawcy komunikatów informowali w swoich działaniach o prawdziwości i rzetelności informacji zawartych w komunikacie.

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że publikacja nieprawdziwych lub niesprawdzonych informacji w serwisie PAP może skutkować odpowiedzialnością karną, administracyjną lub cywilną.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości zaleca, aby nadawcy komunikatów w serwisie PAP zwracali szczególną uwagę na poprawność i prawdziwość informacji zawartych w dostarczanej treści.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że za publikację nieprawdziwych lub niesprawdzonych informacji w serwisie PAP może grozić odpowiedzialność karna, administracyjna lub cywilna.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości przypomina, aby nadawcy komunikatów w serwisie PAP zawsze uwzględniali wymogi prawa prasowego dotyczącego zawartości komunikatu.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaleca, aby informacje przekazywane przez nadawcę komunikatu w serwisie PAP były prawdziwe i sprawdzone.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że serwis PAP publikuje komunikaty bez wprowadzania w nich żadnych zmian.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaznacza, że nadawca komunikatu jest w pełni odpowiedzialny za jego treść zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości apeluje do nadawców komunikatów, by zwracali szczególną uwagę na zgodność informacji zawartych w komunikacie z prawem prasowym.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę, że niedopełnienie przez nadawcę obowiązków zawartych w ustawie prawo prasowe może skutkować odpowiedzialnością karną, administracyjną lub cywilną.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM