Polityka i społeczeństwo

Optymalne stosowanie nawozów jesienią – poradnik MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w przypadku wyjątkowych sytuacji dopuszczalne jest stosowanie nawozów zawierających azot na gruntach ornych w późniejszym terminie niż określony w rozporządzeniu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że wszystkim właścicielom ziemi rolnej zezwala się na stosowanie nawozów zawierających azot w przypadku wyjątkowych sytuacji, niezależnie od terminu określonego w rozporządzeniu.

Stosowanie nawozów wspomagane przez program azotanowy

Program azotanowy określa szczegółowe warunki dotyczące stosowania nawozów na gruntach ornych, trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych.

Wiąże się to z określonymi terminami stosowania nawozów naturalnych stałych, w tym obornika oraz pomiotu ptasiego, które wynoszą odpowiednio 31 października i 30 listopada.

Zalecenia dotyczące stosowania nawozów

Program azotanowy wskazuje, jakie nawozy należy stosować w różnych warunkach, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Należy przestrzegać terminów stosowania nawozów, aby zminimalizować szkody dla środowiska i zwiększyć wydajność roślin.

Nawozy naturalne stałe, takie jak obornik i pomiot ptasi, należy stosować odpowiednio do 31 października i 30 listopada.

Aby zapewnić jak najlepsze wyniki, należy stosować nawozy w sposób świadomy, zgodny z zaleceniami programu azotanowego i w odpowiednich terminach.

Większość rolników musi do dnia 20 października wykonać aplikację nawozów mineralnych i naturalnych płynnych (tj. gnojowicy i gnojówki) na swoich gruntach ornych. Natomiast w przypadku trwałych użytków zielonych, upraw wieloletnich i trwałych, termin ten wyznaczony został na 31 października.

W celu zoptymalizowania wykorzystania nawozów zawierających azot, możliwe jest wydłużenie terminów stosowania tych produktów na gruntach ornych. Dotyczy to jednak tylko wyjątkowych sytuacji, a nie nawożenia upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych.

Wybór odpowiedniego momentu aplikacji nawozów z azotem jest szczególnie istotny dla uzyskania wysokich plonów i efektywnego wykorzystania składników pokarmowych. Należy zatem wziąć pod uwagę terminy stosowania nawozów zawierających azot, aby zapewnić optymalny efekt dla wszystkich upraw.

Wyjątkowe sytuacje zezwalające na elastyczne podejście do wskazanego terminu stosowania nawozów naturalnych są następujące:

• zmienne warunki pogodowe – takie jak nadmierna wilgotność lub susza – wtedy termin stosowania nawozów wyznaczony jest na 30 listopada; rolnik nie jest zobowiązany do dokumentowania takich przypadków, wystarczy, że sam oceni sytuację i określi potrzebę stosowania nawozów w późniejszym czasie niż 31 października.

Uwzględniając warunki pogodowe, należy ustalić, jakie nawozy można stosować i w jakich dawkach, aby zapewnić optymalne warunki do zakładania uprawy.

Do wyboru odpowiedniego nawozu i jego dawki należy zastosować odpowiednie procedury.

• Terminy stosowania nawozów w zależności od wybranej uprawy po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach zazwyczaj są określone jako koniec jesieni.

• Należy zastosować nawozy wieloskładnikowe, które uwzględniają działanie nawozów mineralnych i organicznych, aby zapewnić optymalne warunki do zakładania upraw.

• Po wybraniu odpowiedniego nawozu i dawki należy wykonać odpowiednie nawożenie jesienią w odpowiednim terminie.

• Należy również uwzględnić zalecenia dotyczące stosowania nawozów w odniesieniu do wybranych upraw, aby uzyskać optymalne wyniki.

Należy pamiętać, że nawożenie należy wykonać do końca listopada. Nawożenie nie powinno być też wykonywane w przypadku, gdy gleba jest zamarznięta, zalana wodą, nasycona lub przykryta śniegiem.

Zmiany w podstawie prawnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. 2023 poz. 244) wprowadza zmiany w Rozdziale 1.3.

PAP SA upublicznia komunikaty w swoim serwisie bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Odpowiedzialność za treść komunikatów ponosi ich nadawca, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM