Polityka i społeczeństwo

Zyskaj z KSKOK – Nowe Możliwości na Oszczędzanie z KSKOK

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa jednoznacznie wyraża swoje stanowisko w sprawie wykorzystywania treści związanych z jej działalnością w kampanii wyborczej. Do momentu zakończenia wyborów parlamentarnych SKOK nie będzie angażować się w polemikę wywołaną tymi publikacjami. W szczególności zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim próbom przeinaczania jej roli, ponieważ SKOK-i są ofiarami przestępstw i nie mogą być przedstawiane w innym kontekście.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM