Nauka i technologie

Skarby przeszłości: Eksploracja grobów z Ostrowitem

Badania archeologiczne w Ostrowitem, gm. Chojnice na Pomorzu, przyniosły wiele interesujących znalezisk, wśród których wyróżniają się noże żelazne z ozdobnymi pochewkami z okuciami z brązu, przęślik gliniany, srebrny denar krzyżowy oraz misa brązowa.

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego zakończył sezon badawczy w rejonie skupiska grobów z XI i XII wieku. Badania wykazały, że groby te należały do miejscowej elity.

„Oprócz licznych śladów osadnictwa z okresu wczesnej epoki żelaza, które można utożsamiać z ludnością tzw. grupy wielkowiejskiej kultury pomorskiej oraz okresem rzymskim, udało się przebadać 6 pochówków inhumacyjnych z XI-XII wieku” – opisał na stronie uczelni kierujący badaniami dr hab. Jerzy Sikora, prof. UŁ, z Instytutu Archeologii.

„Ponadto w jednym z grobów odkryliśmy przęślik gliniany, w innym srebrny denar krzyżowy. W grobie numer 94 udało się odnaleźć żelazne obręcze i kabłąk niewielkiego wiaderka. Podobne wiaderka znajduje się niekiedy w pochówkach z X–XII wieku. Był to drugi grób w Ostrowitem zawierający taki przedmiot” – podał archeolog.

„Był to już szósty grób rozpoznany w Ostrowitem, który zawierał podobny przedmiot. Od 2020 roku, co roku udaje się nam odnajdywać kolejny taki pochówek. W całej dzisiejszej Polsce odkryto ich około 40 z okresu między schyłkiem X a XII wiekiem. Zwykle na cmentarzyskach znajduje się jeden lub dwa groby zawierające misy brązowe. Ostrowite należy więc do absolutnych rekordzistów w tej kategorii zabytków. Ze względu na ich rzadkość możemy uznawać je za pochówki przedstawicieli ówczesnych elit” – wyjaśnił badacz.

Groby odkryte w Ostrowitem zawierały interesujące osobiste wyposażenie pochowanych. Przy zmarłych znaleziono noże żelazne z ozdobnymi pochewkami z okuciami z brązu, a także małą misę brązową, ułożoną na kościach udowych osoby pochowanej.

Inne groby zawierały również gliniany przesłik oraz narzędzia gospodarcze, takie jak siekiery żelazne, noże do obierania ziemniaków oraz misy ceramiczne.

Jednym z najbardziej interesujących znalezisk była maska żelazna, wykonana z zaokrąglonego żelaza, zdobiona wyżłobieniami i kolistymi ozdobami.

Innym cennym przedmiotem były skórzane opaski zdobione okuciami, które archeolodzy datują na okres od V do VIII wieku naszej ery.

Wszystkie znalezione przedmioty, łącznie z glinianym przesłikiem, narzędziami gospodarczymi, maską żelazną, skórzanymi opaskami i misą brązową, są wyrazem bogatej kultury materialnej ludów, którzy przez wieki zamieszkiwali tereny obecnego województwa mazowieckiego.

Więcej na: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C98820%2Cnoze-zelazne-gliniany-przeslik-i-misa-z-brazu-w-grobach-w-ostrowitem.html


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM