Nauka i technologie

Inteligencja w akcji: jak sztuczna inteligencja pomaga chronić polskie lasy

Sztuczna inteligencja (AI) jest obecnie fundamentalnym elementem rozwoju leśnictwa i jej postępowa ewolucja będzie miała decydujący wpływ na rozwój tej dziedziny przemysłu, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Tego typu stwierdzenia pojawiły się podczas spotkania zorganizowanego przez ośrodek IDEAS NCBR w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

IDEAS NCBR to ośrodek badawczo-rozwojowy powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który ma na celu wspieranie innowacji w sztucznej inteligencji i gospodarce cyfrowej w Polsce. Platforma ta ma stać się połączeniem środowisk akademickich i biznesowych, promując współpracę naukowców i przedsiębiorców.

„Z osiągnięć badaczy sztucznej inteligencji korzysta coraz więcej branż. Nowe możliwości zyskali również leśnicy, którzy mogą sprawniej dbać o ochronę lasów. Wszystko dzięki rozwiązaniom z zakresu leśnictwa precyzyjnego” – twierdzi prof. Krzysztof Stereńczak z Instytutu Badań Leśnictwa i IDEAS NCBR.

W ośrodku IDEAS NCBR badacze skupiają się na wdrażaniu innowacji w leśnictwie precyzyjnym. Ta gałąź leśnictwa obejmuje identyfikację i klasyfikację drzew za pomocą danych teledetekcyjnych. W celu zapewnienia precyzyjnego wymiaru i jakości pojedynczych drzew, zespół IDEAS NCBR rozwija narzędzie AI, które pozwoli na dokładne zmierzenie wybranych cech.

Analizowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii w leśnictwie precyzyjnym to główne zadanie dla badaczy z ośrodka IDEAS NCBR. Jest to dziedzina leśnictwa polegająca na wykrywaniu i opisywaniu drzew za pomocą danych teledetekcyjnych. Aby jak najdokładniej zmierzyć cechy i jakość pojedynczych drzew, zespół IDEAS NCBR pracuje nad stworzeniem narzędzia AI.

„Zebrane dane będzie można wykorzystywać dla określonego obszaru, np. lasu czy parku, w celu skuteczniejszej ochrony przyrody, a przede wszystkim efektywnego zarządzania lasami” – mówi dr inż. Marek Ksepko, dyrektor białostockiego Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – instytucji, która ściśle współpracuje z Instytutem Badawczym Leśnictwa.

Współczesna gospodarka leśna opiera się głównie na wykorzystaniu zaawansowanych technologii, wśród których wymienić można m.in. komputerową analizę dendrometryczną, systemy GIS czy skanowanie laserowe. Dzięki nim leśnicy mogą dokładnie analizować przestrzeń leśną i określać m.in. stopień jej degradacji.

Lasy są istotnym elementem polskiego ekosystemu i wymagają starannego planowania i zarządzania. Zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce leśnej stwarza możliwość zapewnienia przyszłości lasów na lata. W tym celu ważne jest gromadzenie precyzyjnych danych i wykorzystanie ich do tworzenia modeli i prognoz długoterminowych. Wzmocnienie wiedzy leśników w tym zakresie pozwoli na skuteczne wykorzystanie zasobów leśnych i ich ochronę.

Gospodarka leśna w Polsce dziś wymaga skorzystania z nowych technologii, które pozwolą na lepsze zrozumienie i zarządzanie lasami. Techniki te wspomagają leśników w gromadzeniu szczegółowych informacji o stanie lasu, jego strukturze i zasobach. Te dane są następnie wykorzystywane do tworzenia modeli i przewidywania długoterminowego rozwoju lasów i środowiska przyrodniczego.

Dbałość o lasy jest konieczna, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się ich bogactwem. W tym celu niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii i zgromadzenie dokładnych danych na temat stanu i potencjału lasu. Dzięki temu leśnicy będą mogli właściwie zarządzać zasobami i ochronić przyrodę w Polsce na lata.

„Możliwe jest wtedy wysnuwanie określonych wniosków. Tradycyjna analiza niezwykle obszernych, wieloczasowych i wieloźródłowych zbiorów danych jest trudna, pracochłonna i ostatecznie – kosztowna. W sukurs przychodzą nowoczesne metody wnioskowania, oparte na sztucznej inteligencji” – dodaje dr Ksepko.

Współczesna technologia pozwala leśnikom na szybkie i dokładne pomiary. Nowoczesne narzędzia, takie jak samoloty, drony, precyzyjne GPS-y, skanery laserowe, umożliwiają szybkie i dokładne wykonanie pomiarów. Te dane są wykorzystywane do planowania nasadzeń, zwalczania gatunków obcych, kształtowania różnorodności biologicznej oraz ochrony przyrody.

Dzięki postępowi technologicznemu praca leśników jest teraz znacznie wydajniejsza. Zamiast klup i prostych wysokościomierzy, używa się nowoczesnych narzędzi, które zapewniają precyzyjne i szybkie pomiary. Wyniki tych pomiarów są wykorzystywane do planowania nasadzeń, zarządzania gatunkami obcymi, kształtowania różnorodności biologicznej oraz ochrony przyrody.

Techniki obliczeniowe, którym obserwujemy szybki rozwój w ostatnich latach, stały się fundamentem leśnictwa precyzyjnego, dzięki czemu możemy lepiej chronić środowisko naturalne.

„To rewolucja w myśleniu o przyrodzie, która dzieje się właśnie dzięki AI” – objaśnia dr Ksepko.

IDEAS NCBR wraz z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wspólnie pracują nad udoskonaleniem metod pomiarowych cech biometrycznych drzew. Automatyzacja wielu czynności związanych z pomiarami terenowymi pozwoli na precyzyjne określenie miąższości, wysokości oraz stanu zdrowotnego drzew. Pozyskane dane będą integrowane z systemami istniejącymi w leśnictwie. Zastosowanie sztucznej inteligencji umożliwi przewidywanie przyszłych zmian w stanie zdrowia drzew, na podstawie danych zebranych metodą teledetekcji.

Technologia teledetekcji bliskiego zasięgu zostanie wykorzystana do zbierania informacji na temat obecności pasożytów na pniu drzew. Dane te będą analizowane za pomocą sztucznej inteligencji w celu wyprzedzenia ewentualnych zmian w stanie zdrowotnym drzew. Współpraca IDEAS NCBR i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej ma na celu wdrożenie tych nowatorskich metod do praktyki leśnej.

„Dzisiaj głównym wyzwaniem nie jest wcale stworzenie urządzeń, które umożliwią zdalne obrazowanie drzew czy drzewostanów. Takie narzędzia powstają i jest ich coraz więcej. Kluczowe jest stworzenie rozwiązania, które pozwoli przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany i dostarczy informacji wiarygodnych oraz dostosowanych do potrzeb specjalistów. Jednym z naszych celów jest stworzenie takiego funkcjonalnego narzędzia” – komentuje prof. Krzysztof Stereńczak z IDEAS NCBR.

Sztuczna inteligencja odgrywa ważną rolę w ochronie środowiska. Zastosowanie technologii AI do monitorowania jakości wody w rzekach, mórz i oceanach oraz do identyfikacji starorzeczy wspiera działania ochronne. AI stanowi również wsparcie dla prac nad utrzymaniem i zarządzaniem lasami, a także zapewnia lepszą ochronę bioróżnorodności.

„Sztuczna inteligencja może nie tylko zaoszczędzić czas pracy leśników, lecz również i przede wszystkim zapewnić specjalistom precyzyjne i wiarygodne dane, oparte o wiele więcej informacji, niż te pochodzące z pomiarów ręcznych. To z kolei pozwala znacznie lepiej chronić walory przyrodnicze lasów oraz zarządzać sposobem ich zagospodarowania” – twierdzi prof. Krzysztof Stereńczak z IDEAS NCBR.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM