Nauka i technologie

Polskie miasta – różnorodność usług ekosystemowych

Badania naukowców z IGiPZ PAN wykazały znaczne różnice w wykorzystaniu drzew do oczyszczania powietrza między miastami w Polsce. Mianowicie, największy poziom wykorzystania odnotowano w Bielsku-Białej, z kolei najmniejszy w Rzeszowie. Natomiast niezaspokojone zapotrzebowanie na rekreację na łonie przyrody było siedmiokrotnie wyższe w Częstochowie niż w Olsztynie.

Badacze z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przeprowadzili analizę ekosystemowych usług w 20 obszarach metropolitalnych w Polsce. Ich praca, opublikowana w „Przeglądzie Geograficznym”, zaproponowała praktyczne metody do identyfikacji i zaznaczania tych usług w skali krajowej.

„Można powiedzieć, że są to wszelkie dobrodziejstwa, jakie przyroda daje człowiekowi, m.in. żywność, energia, ale też regulacja klimatu, oczyszczanie powietrza czy miejsca do rekreacji. Przekłada się to na wymierne korzyści – takie, jak dobre samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, ale i np. stabilny klimat czy czyste powietrze” – powiedział w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce pierwszy autor artykułu dr hab. Andrzej Affek, prof. IGiPZ.

Usługi ekosystemowe to złożone mechanizmy, które tworzone są przez żywe organizmy, takie jak rośliny i zwierzęta, a także działania człowieka. Stanowią one ważny wkład w zdrowie, dobrobyt oraz dobrostan człowieka, szczególnie na obszarach miejskich.

Chociaż zróżnicowane ekosystemy miejskie są w stanie dostarczać usług ekosystemowych, należy pamiętać, że wzrost miejski zagraża ich integralności i wpływaniu na jakość życia ludzi.

Wobec tego, ważne jest, aby miejscowe władze wdrażały działania na rzecz ochrony ekosystemu, takie jak tworzenie i zarządzanie parkami, zielonymi dachami, czy ograniczanie wpływu zanieczyszczeń.

Usługi ekosystemowe mają istotny wpływ na dobrostan człowieka, są bowiem ważnym elementem zdrowego środowiska obecnego w mieście. Są one tworzone dzięki połączeniu wkładu świata ożywionego z działaniami człowieka, a ich wpływ jest widoczny w zapewnianiu dostępu do czystej wody, świeżego powietrza oraz uprawy zdrowych produktów.

Dlatego też, ważne jest, aby lokalne władze zaczęły działać, promując działania zmierzające do ochrony ekosystemu miejskiego, w celu zapewnienia optymalnych usług ekosystemowych oraz zdrowia i dobrobytu mieszkańców.

Koncepcja usług ekosystemowych stanowi część większej wizji zrównoważonego rozwoju, w której człowiek i środowisko przyrodnicze współistnieją w harmonii.

Poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony i zarządzanie ekosystemami miejskimi, lokalne władze mogą wesprzeć korzyści, jakie niesie ze sobą życie w mieście. Włączenie roślin i zwierząt do miejskich ekosystemów może wspierać zdrowie i dobrobyt ludzi, a jednocześnie wspierać zrównoważony rozwój.

Polskie duże miasta znacznie się od siebie różnią pod względem oferowanych zróżnicowanych usług i dostępnej infrastruktury, wszystko w zależności od danego regionu i miejsca. Przed podjęciem decyzji o wyborze miasta, w którym chcesz zamieszkać, powinieneś dokładnie przemyśleć swoje oczekiwania i potrzeby. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C98737%2Cduze-miasta-w-polsce-znacznie-sie-roznia-od-siebie-pod-wzgledem-uslug. Przeanalizuj ich warunki, aby znaleźć najlepsze dla siebie miejsce.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM