Polityka i społeczeństwo

Komunikacja międzynarodowa wzmocniona: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadza aplikację dyplomatyczno-konsularną

Ministerstwo Spraw Zagranicznych serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych karierą w dyplomacji do składania wniosków o aplikację dyplomatyczno-konsularną. Wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać przyjętym do służby dyplomatycznej, są szczegółowo opisane w odpowiednich dokumentach.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to inicjatywa Akademii Dyplomatycznej, która działa w ramach MSZ. Jej celem jest przygotowanie przyszłych pracowników personelu dyplomatyczno-konsularnego do wykonywania ich obowiązków za pomocą rocznego cyklu szkoleń. Program aplikacji obejmuje:

Aplikacja do służby dyplomatycznej obejmuje zajęcia stacjonarne, staże w komórkach organizacyjnych Ministerstwa w kraju oraz praktyki na placówkach za granicą. Po jej zakończeniu uczestnicy są zobowiązani do zdania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego, aby uzyskać pierwszy stopień w służbie zagranicznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie wymogów określonych w art. 31 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, w tym znajomość co najmniej dwóch języków obcych.

Kandydaci muszą zdać pozytywnie egzamin dyplomatyczno-konsularny, aby uzyskać pierwszy stopień w służbie zagranicznej. Warunkiem jest znajomość co najmniej dwóch języków obcych oraz spełnienie wymogów określonych w art. 31 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej.

Aplikacja do służby dyplomatycznej składa się z trzech etapów: zajęć stacjonarnych, staży w komórkach organizacyjnych Ministerstwa w kraju oraz praktyk na placówkach za granicą. Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy muszą przystąpić do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Aby uzyskać pierwszy stopień w służbie zagranicznej, kandydaci muszą zdać pozytywnie egzamin dyplomatyczno-konsularny. Egzamin sprawdza znajomość co najmniej dwóch języków obcych oraz spełnienie wymogów określonych w art. 31 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej.

Aby móc złożyć aplikację, konieczne jest przejście przez kilka etapów sprawdzania, w tym wiedzy ogólnej, predyspozycji do służby oraz zdolności do porozumiewania się w języku angielskim.

Szef Służby Zagranicznej ogłasza nabór na aplikację, do którego mogą przystąpić wszyscy obywatele polscy, spełniający warunek posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego wykształcenia oraz znajomości języków obcych na wymaganym poziomie.

Kandydaci na aplikację muszą wykazać się wysokimi umiejętnościami językowymi, by móc z powodzeniem wypełnić obowiązki zawodowe w polskich placówkach zagranicznych.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna oferuje uczestnikom możliwość zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które wiąże się z określonymi uprawnieniami i obowiązkami.

Wszystkie informacje dotyczące programu oraz materiały znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna

Komunikaty publikowane są na stronie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, osoba wystosowująca komunikat ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM