Polityka i społeczeństwo

MAP: Komunikat MAP (komunikat)

Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłasza, że w dniu 8 lutego 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poczta Polska S.A. W wyniku tego wydarzenia ze składu rady nadzorczej zostało odwołanych troje członków: Magdalena Tarczewska-Szymańska, Agnieszka Bolesta oraz Zbigniew Dżugaj. Jednocześnie ogłoszono powołanie nowych członków rady nadzorczej: Magdalena Gaj, Paweł Wojciechowski (na stanowisko przewodniczącego), Jerzy Sławek oraz Mariusz Popek.

Magdalena Gaj, radca prawny, pełniła funkcje wiceministra infrastruktury, a następnie administracji i cyfryzacji oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Paweł Wojciechowski, obecny przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych, ma za sobą bogate doświadczenie w służbie publicznej, w tym jako minister finansów, wiceminister spraw zagranicznych oraz ambasador Polski przy OECD.

Pan Jerzy Sławek pełni funkcję dziekana w Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych i jest kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

Pan Mariusz Popek był zatrudniony w Poczcie Polskiej S.A. w latach 1998-2011, pełniąc funkcje członka Zarządu oraz dyrektora CFO.

UWAGA: Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane w formie dostarczonej przez nadawcę, a PAP SA nie wprowadza w nich żadnych zmian. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM