Polityka i społeczeństwo

MS: Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ogłosił konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego i powołał Zespół, który oceni kandydatów (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego, który będzie oceniany przez powołany Zespół.

Aby zgłosić się do konkursu, kandydat musi posiadać co najmniej 15 lat doświadczenia na stanowisku prokuratora, przedstawić drogę zawodową oraz zaprezentować koncepcję funkcjonowania prokuratury.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich posiadających wymagane kwalifikacje.

Aby ubiegać się o urząd Prokuratora Krajowego, każdy kandydat musi przedstawić listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 50 prokuratorów w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Specjalny dziewięcioosobowy zespół, powołany przez Ministra Adama Bodnara, będzie oceniał kandydatury na urząd Prokuratora Krajowego.

Przewodniczącą zespołu będzie Maria Ejchart, wiceministra sprawiedliwości, a w składzie znajdą się: dwaj doradcy społeczni wskazani przez ministra Bodnara, dwaj przedstawiciele Krajowej Rady Prokuratorów oraz dwaj inny – również wskazani przez ministra.

W skład zespołu oceniającego zgłoszenia kandydatów wejdą specjaliści w zakresie nauk prawnych oraz po jednej osobie wskazanej przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Izbę Radców Prawnych.

Zespół powołany do oceny zgłoszeń kandydatów dokona weryfikacji formalnej. Lista zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 21.02.2024 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami, członkowie zespołu dokonają merytorycznej oceny ich kompetencji. Kandydaci będą musieli przedstawić swoją koncepcję funkcjonowania prokuratury w kontekście ochrony praworządności oraz skutecznej realizacji funkcji ścigania karnego. Ponadto, będą odpowiadać na pytania zespołu, a następnie zostanie wybrana osoba o najwyższych kompetencjach.

Prosimy o sprawdzenie ogłoszeń zamieszczonych w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące formalności. Termin zgłoszeń upływa 16.02.2024 r.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM