Biznes i finanse

MF: Zapraszamy na konsultacje w sprawie KSeF (komunikat)

Z pewnością żaden z założycieli pierwszej w Polsce Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w 1992 roku nie przewidział, że po trzech dekadach niewielka placówka przy Elektrowni „Kozienice” będzie obsługiwać ponad dziesięć tysięcy członków w kilkunastu lokalizacjach i zarządzać ponad 100 mln zł aktywów.

Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Konsultacje rozpoczną się 16 lutego i odbędą się w formule hybrydowej, składającej się z 9 spotkań.

Od dziś można zgłaszać chęć udziału w spotkaniach, wypełniając formularz zgłoszeniowy online.

Ministerstwo Finansów ogłasza plan konsultacji dotyczący wdrożenia obligatoryjnego KSeF.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach, podkreślając, że warto dyskutować o różnych rozwiązaniach.

Spotkanie z ubiegłego tygodnia skłoniło Ministerstwo do zmiany pierwotnego pomysłu na podział grup konsultacyjnych.

Ważne jest, aby podkreślić, że rozpoczęcie konsultacji nie oznacza, iż prace nad rozwiązaniami prawnych i funkcjonalnościami systemu zaczynają się od nowa.

Szef KAS zauważa, że część przedsiębiorców już zainwestowała wiele sił i środków w przygotowanie do korzystania z KSeF, dlatego propozycje zmian należy analizować również pod kątem kosztów dla przedsiębiorców.

Spotkania konsultacyjne Ministerstwa Finansów

Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych zainteresowanych KSeF.

Ministerstwo Finansów proponuje 9 spotkań w następujących terminach:

16 lutego, 10.00-11.30

Temat: Bezpieczeństwo i wydajność

Podczas spotkań omówimy kwestie związane z zabezpieczeniem systemu oraz zgłaszania faktur scamowych. Przyjrzymy się także oczekiwaniom dotyczącym wysyłania i odbierania paczek faktur, z uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach, oraz kwestiom wsparcia technicznego.

Konsultacje dotyczące faktur konsumenckich odbędą się 16 lutego w godzinach 12.30-14.00. Planujemy omówić kwestie związane z identyfikacją oraz dostępem do takich faktur, a także propozycje włączenia ich do KSeF. Ważnym tematem będzie także identyfikacja statusu nabywcy – czy jest on podatnikiem, czy konsumentem.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach poświęconych fakturom konsumenckim, które odbędą się 16 lutego w godzinach 12.30-14.00. Chcemy poruszyć tematy związane z identyfikacją faktur oraz dostępem do nich, a także omówić możliwość ich włączenia do KSeF. Dyskutować będziemy także o identyfikacji statusu nabywcy jako podatnika lub konsumenta.

16 lutego w godzinach 12.30-14.00 odbędą się konsultacje dotyczące faktur konsumenckich. Zapraszamy do dyskusji na temat identyfikacji oraz dostępu do tych faktur, propozycji włączenia ich do KSeF oraz kwestii identyfikacji statusu nabywcy jako podatnika lub konsumenta.

Spotkanie odbędzie się 21 lutego w godzinach 10.00-11.30.

Podczas konsultacji omówimy temat dotyczący identyfikatora KSeF w płatnościach.

Planujemy omówić kwestie związane z obowiązkiem podawania nr KSeF lub identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu, postulaty dotyczące modyfikacji tego obowiązku, oczekiwanie związane z odroczeniem płatności MPP oraz kwestie tworzenia i pobierania identyfikatora zbiorczego.

21 lutego, 12.30-14.00

Temat: Spotkanie z branżą faktoringu

Konsultacje będą dotyczyły dostępu do faktur przez faktorów.

22 lutego, 10.00-11.30

Temat: Spotkanie z branżą dostawców mediów

Konsultacje będą dotyczyły wystawiania faktur w KSeF przez branżę oraz wypełniania pozycji e-faktury.

22 lutego, 12.30-14.00

Temat: Spotkanie z branżą paliwową

Konsultacje będą dotyczyły wystawiania faktur na stacjach paliwowych oraz możliwości przekazywania wizualizacji faktur na prośbę klienta.

29 lutego, 10.00-11.30

Temat: Spotkanie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST)

Konsultacje będą dotyczyły wystawiania faktur przez JST, zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur w KSeF.

29 lutego, godz. 12.30-14.00

Temat: Wprowadzenie KSeF w etapach

Konsultacje dotyczyć będą wprowadzenia obowiązku KSeF, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego zróżnicowania terminów wejścia w życie dla poszczególnych rozwiązań.

Spotkanie odbędzie się 1 marca w godzinach 10.00-11.30.

Podczas spotkania omówimy kwestie wyjaśnień, interpretacji oraz szkoleń.

Celem konsultacji jest poznanie oczekiwań przedsiębiorców dotyczących materiałów KSeF oraz omówienie planów Ministerstwa w zakresie akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasad uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Zapisy na spotkania konsultacyjne

Spotkania konsultacyjne KSeF odbędą się w formule hybrydowej. Część uczestników będzie zaproszona do siedziby Ministerstwa Finansów, pozostali będą brać udział w spotkaniu online.

Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Uwaga: liczba miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch przedstawicieli danej organizacji, instytucji czy firmy na spotkania stacjonarne, aby umożliwić udział większej liczby podmiotów.

Zaktualizowana sekcja pytań i odpowiedzi na podatki.gov.pl

Sekcja pytań i odpowiedzi na podatki.gov.pl/ksef została zaktualizowana, aby zawierać odpowiedzi na pytania dotyczące ewentualnych zmian w KSeF. Będzie ona regularnie uzupełniana o nowe kwestie zgłaszane podczas spotkań konsultacyjnych.

UWAGA: Komunikaty publikowane w serwisie PAP nie są poddawane żadnym zmianom i są publikowane w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM