Polityka i społeczeństwo

MS: otwarcie konkursu na kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Osoby zainteresowane muszą złożyć zgłoszenie zawierające informacje o ich 15-letnim doświadczeniu pracy na samodzielnym stanowisku prokuratora, wraz z informacją o ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych.

Zgłoszenia powinny być przedstawione w formie pisemnej.

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie.

Proponujemy opracowanie pisemnej koncepcji funkcjonowania prokuratury, która będzie opierać się na przepisach ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1360 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem strzeżenia praworządności oraz skutecznej realizacji funkcji ścigania karnego.

1. Zgłoszenie musi zawierać listę poparcia podpisaną przez co najmniej 50 prokuratorów lub asesorów prokuratury.

2. Konieczne jest dołączenie oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Należy podać adres poczty elektronicznej kandydata.

4. Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

5. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie do dnia 16 lutego 2024 r. do godziny 16:15 czasu środkowoeuropejskiego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego”.

6. Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostali dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej, będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej do 21 lutego 2024 r.

Konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego będzie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2024 r., dotyczącym powołania Zespołu do wyłonienia kandydata na to stanowisko.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 22 lutego 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, przy al. Ujazdowskie 11. Będą one transmitowane online i będą jawne dla wszystkich zainteresowanych.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Prosimy śledzić naszą stronę internetową, aby być na bieżąco z informacjami.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP w oryginalnej formie dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść zgodnie z ustawą prawo prasowe. (PAP)


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM