Polityka i społeczeństwo

MSWiA: Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 (komunikat)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że w 2023 roku zarejestrowano prawie 22,4 mln połączeń przychodzących w Centrach Powiadamiania Ratunkowego w Polsce. Jest to o ponad milion więcej zgłoszeń niż rok wcześniej. Operator na zmianie dziennej odbierał średnio 144 połączenia, natomiast na zmianie nocnej było to 89 połączeń. Ponadto, 11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.

W roku 2023 działało 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego, obsługujących połączenia na numery alarmowe 112, 997 i 998. Wprowadzono nowe procedury obsługi zgłoszeń alarmowych, aby usprawnić pracę operatorów. Dodatkowo zaktualizowano kluczową część Systemu Teleinformatycznego CPR, aby zapewnić jego stabilność i wydajność.

W ubiegłym roku numer alarmowy otrzymał niemal 22,4 mln połączeń.

Najwięcej połączeń przychodzących zarejestrowano w CPR w Katowicach, Radomiu oraz w Poznaniu.

Blisko 40 procent wszystkich połączeń zostało uznanych za niezasadne i nie wymagało interwencji służb. Natomiast niemal 27 procent zgłoszeń zostało anulowanych, ponieważ dzwoniący rozłączył się przed nawiązaniem połączenia.

Najczęstszymi kategoriami zdarzeń alarmowych były te związane z komunikacją drogową (ponad 725 tys.), zakłóceniami porządku publicznego (ponad 547 tys.), złym samopoczuciem (ponad 539 tys.) oraz interwencjami domowymi (ponad 461 tys.).

Okres od czerwca do sierpnia był czasem największej liczby połączeń

Przypadało średnio 1,3 tys. połączeń miesięcznie na jednego operatora. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w czerwcu (prawie 2,2 mln), lipcu i sierpniu (po ponad 2 mln w każdym z tych miesięcy).

Średni czas oczekiwania na odbiór połączenia przez operatora wynosił 9,4 sekundy, co oznacza, że połączenia są odbierane w ciągu 3-4 sekund od momentu ich wpłynięcia na stanowisko operatorskie. Pozostałe 6 sekund to czas zapowiedzi, który jest obowiązkowy.

Najwięcej zgłoszeń jest rejestrowanych pomiędzy godziną 10 a 21, a średni czas prowadzenia rozmów w ramach zgłoszeń zasadnych wynosi 139 sekund. Najczęściej dzwoniono na numery alarmowe w piątki i soboty.

Większość zgłoszeń (45%) trafiła do Policji, a 40% zostało przekazanych do Państwowego Ratownictwa Medycznego. Służby pomocnicze otrzymały prawie 9% zgłoszeń, a pozostałe przypadki trafiły do Państwowej Straży Pożarnej.

Obsługa numerów alarmowych

Obecnie w Centrach Powiadamiania Ratunkowego pracuje prawie 1,2 tys. operatorów obsługujących numery alarmowe. W stosunku do 2022 r. zatrudnienie na tym stanowisku zwiększyło się o około 30 etatów.

Operatorzy numerów alarmowych muszą mieć umiejętność komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym. Najczęściej używanym językiem jest angielski, a następnie rosyjski i niemiecki.

Od 1 lipca 2023 r. szkolenia operatorów numerów alarmowych będą przeniesione do MSWiA zgodnie z ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego, w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego. W ciągu ostatniego kwartału ubiegłego roku przeszkolono 60 operatorów i wydano 52 certyfikaty.

Zgłoszenia eCall i SMS

W 2023 roku odnotowano wzrost o prawie 38% w liczbie zgłoszeń eCall, osiągając łącznie ponad 32 tysiące. Największa liczba zgłoszeń została zarejestrowana w listopadzie (ponad 3,5 tysiąca), październiku i grudniu (po ponad 3 tysiące zgłoszeń w obu miesiącach).

Liczba zgłoszeń eCall wzrasta wraz z rosnącą liczbą samochodów wyposażonych w ten system. Najwięcej zgłoszeń eCall otrzymano w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu (ponad 6,5 tys.) oraz w Poznaniu (ponad 2,8 tys.).

W zeszłym roku zanotowano ponad 1,8 tysiąca zgłoszeń SMS. Najwięcej zgłoszeń nadesłano w sierpniu (192), lipcu (181) oraz w czerwcu (179). Służby otrzymały ponad 1,6 tysiąca uzasadnionych zgłoszeń. Na koniec roku 2023 aktywnych było ponad 25 tysięcy użytkowników aplikacji mobilnej Alarm112.

Informujemy, że treść komunikatów publikowanych w serwisie PAP nie jest modyfikowana przez PAP SA i jest publikowana w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca jest odpowiedzialny za treść komunikatu zgodnie z ustawą prawo prasowe.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM