Biznes i finanse

ATLANTIS SE (3/2022) Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (Registration of amendments to the Articles of Association.)

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 18.01.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7.01.2022 roku.

W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktów 2.1 oraz 2.4, Statutu Spółki jest następujące:

2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 32 000 000 (trzydzieści dwa miliony) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 128 000 000 (sto dwadzieścia osiem milionów) euro.

2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 320 000 000 (trzysta dwadzieścia milionów), największa liczba akcji spółki to 1 280 000 000 (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt milionów).

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki Atlantis SE wynosi 33 750 00 EUR oraz dzieli się na 337 500 000 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej w wysokości 0,10 EUR na 1 akcję.

The Management Board of Atlantis SE with its registered office in Tallinn informs that on January 18 2022 , the Commercial Companies Register (Ariregister), competent for Estonia’s law, registered the amendments to the Articles of Association of the Company resulting from resolutions adopted at the Ordinary General Meeting of Shareholders on Janury 7 2022.

In connection with this, the current wording of points 2.1 and 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:

2.1.The minimum amount of share capital of the Company is 32 000 000 (thirty two million) euros and the maximum amount of share capital is 128 000 000 (one hundred twenty eight million) euros

2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 320 000 000 (three hundred twenty million) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 1 280 000 000 (one billion two hundred eighty million) shares.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM