Biznes i finanse

MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 963 984,00 1 087 165,00 210 592,00 242 985,00
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży 69 347,00 69 468,00 15 150,00 15 526,00
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 11 393,00 18 959,00 2 489,00 4 237,00
Zysk / (strata) brutto 16 641,00 5 650,00 3 635,00 1 263,00
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 602,00 4 292,00 1 879,00 959,00
Zysk / (strata) netto 8 602,00 4 292,00 1 879,00 959,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 127 836,00 -9 065,00 27 927,00 -2 026,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 360,00 3 135,00 -1 171,00 701,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -84 690,00 -70 792,00 -18 501,00 -15 822,00
Środki pieniężne na koniec okresu 195 474,00 157 688,00 42 500,00 34 170,00
Zysk / (strata) netto 8 602,00 4 292,00 1 879,00 959,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł 0,43 0,21 0,09 0,05
Aktywa razem 770 916,00 821 269,00 167 612,00 177 964,00
Zobowiązania długoterminowe 79 417,00 97 965,00 17 267,00 21 228,00
Zobowiązania krótkoterminowe 664 192,00 704 599,00 144 408,00 152 682,00
Zobowiązania razem 743 609,00 802 564,00 161 675,00 173 911,00
Kapitał własny ogółem 27 307,00 18 705,00 5 937,00 4 053,00
Kapitał podstawowy 44 801,00 44 801,00 9 741,00 9 708,00
Liczba akcji w szt. 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM