Biznes i finanse

Jak zadbać o pracowników?

Pandemia położyła kres debacie dotyczącej istotności działów HR. Wcześniej często niedofinansowane i stawiane w kolejce za produkcją czy marketingiem, w czasie kryzysu stały się być albo nie być dla przedsiębiorstwa potrzebującego u pracowników motywacji do pracy zamiast lęku przed jej utratą, adaptacji do nowych warunków zamiast blokującego „to minie”, akceptacji trudności zamiast stawiania oporu.

To właśnie na HR-ach spoczął obowiązek przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z pracy zdalnej, zapewnienia wsparcia emocjonalnego ciężko znoszącej sytuację pandemii załodze. To HR-y organizowały pracę w chaotycznych i nieprzewidywalnych warunkach. Specjaliści ds. zasobów ludzkich nie tylko musieli przeprowadzić swoje firmy i pracowników przez transformację do bardziej cyfrowego i rozproszonego środowiska pracy, ale także nauczyć się, jak być produktywnym i realizować cele pracując w domu.

Już teraz widać, że HR-y będą się rozwijały w stronę opieki nad zdrowiem psychicznym pracowników, które mocno podupadło w ostatnim roku. Badania pokazują, że taka opieka pozytywnie wpływa na ich samopoczucie, finanse, sen i zdrowie fizyczne. Szczęśliwy pracownik zarabia więcej pieniędzy dla firmy, jest mniej konfliktowy, rzadziej rezygnuje z pracy, ma więcej zaangażowania, skuteczniejszy w pracy.

HR-y wrócą do swoich humanistycznych korzeni związanych z koncentracją na człowieku. Oznacza to więcej bliskiego kontaktu, skupienia się na indywidualnej ścieżce kariery, uwzględnianie aspektów osobowościowych i jednostkowych potrzeb, koncentrację na mocnych stronach, a nie brakach.

Istotna jest też rola działów personalnych w nowej formule funkcjonowania firm. HR-y będą stawiały na stworzenie hybrydowej kultury organizacji, w której wyzwaniem będzie właściwy onboarding pracownika, zbudowanie jego relacji z pozostałymi członkami zespołu, sposób komunikacji spraw trudnych, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie do działania. Niezbędne są w tym szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, czyli umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami pomagające osiągać cele osobiste i zawodowe. Do ich katalogu m.in. należą: delegowanie, sprzedaż, dawanie i branie feedbacku, realizowanie potrzeb, regulowanie samooceny, networking (umiejętność budowania relacji zawodowych), terapia, komunikacja werbalna i niewerbalna, zmiana nawyków, organizacja czasu i zadań, profilowanie odbiorców i segmentacja, asertywność, negocjowanie, teamwork (współpraca zespołowa), zarządzanie stresem, zarządzanie różnorodnością kulturową / pokoleniową / płciową, przywództwo, elastyczność poznawcza i behawioralna, samokontrola, perswazja, analizowanie, wnioskowanie, empatia, personal branding, public speaking, planowanie, zarządzanie emocjami, budowanie relacji, komunikacja, zmiana zachowań, coaching, motywowanie i wiele innych, bardziej lub mniej złożonych umiejętności. Każda z nich, podobnie jak jazda na rowerze, jest do teoretycznego poznania i praktycznego opanowania.

Poza tym HR musi uwzględniać szybkie zmiany związane z regulacjami zdrowotnymi, które zapewnią bezpieczeństwo pracownikom i przedsiębiorstwu. Pracownicy wracający do biur oczekują odpowiedniego środowiska pracy. Należy dlatego wprowadzać zmiany takie jak zarządzanie harmonogramami pracy, oddzielanie od siebie biurek pracowników, mapowanie tras przez biura i rozpisywanie zasad dotyczących masek i dezynfekcji. HR-y muszą również przekazywać te zasady pracownikom i kontrolować ich przestrzegania. Wkrótce dojdą do tego także kolejne regulacje prawne związane z potencjalnie obowiązkowymi szczepieniami.

Źródło informacji: Capital24.tv

 

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM