Biznes i finanse

Andersen i Uniwersytet San Francisco (USF) rozszerzają partnerstwo w celu utworzenia nowego programu Enterprise MBA skierowanego specjalnie do pracowników Andersen

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE) – Andersen – lider w obszarze podatków, wycen, doradztwa finansowego i powiązanych usług konsultingowych – oraz Uniwersytet San Francisco (USF) rozszerzyły swoje partnerstwo w celu utworzenia programu Enterprise MBA, w ramach którego kwalifikujący się pracownicy Andersen mogą uzyskać tytuł MBA w ciągu od trzech do pięciu lat, w pełni finansowanego przez Andersen. Nowy program, wzorowany na rygorystycznym programie MBA w niepełnym wymiarze godzin dostępnym w Masagung Graduate School of Management w USF, oferuje standardowy program nauczania MBA obejmujący kursy dostosowane do konkretnych potrzeb pracowników Andersen w zakresie rozwoju zawodowego w dzisiejszym złożonym, globalnym środowisku biznesowym.

Nowy program jest dostępny dla pracowników firm członkowskich i współpracowników Andersen – w pierwszej kolejności został uruchomiony dla pracowników w Stanach Zjednoczonych, a pracownicy z pozostałych części świata będą mogli do niego przystąpić w 2023 roku. Do udziału w programie kwalifikują się pracownicy Andersen zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, od współpracowników wyższego szczebla po partnerów – niezależnie od stażu pracy. Osoby uczestniczące w programie muszą odbyć od trzech do czterech kursów rocznie prowadzonych online w różnym czasie, aby spełnić wymogi programu w ciągu pięciu lat. Pierwsza grupa prawie 50 studentów rozpoczęła program pilotażowy w czerwcu 2022 r. USF powitał 14 nowych studentów z Andersen w listopadzie 2022 r. i planuje przyjąć kolejnych 25-50 w styczniu.

„Andersen dąży do osiągnięcia statusu najlepszej firmy świadczącej profesjonalne usługi na całym świecie, a nowy program stanowi kolejny wyraz naszego zaangażowania na rzecz ciągłego rozwoju zawodowego i odpowiedzialnego zarządzania – powiedział Mark Vorsatz, dyrektor generalny Andersen. – Jeśli chcemy być najlepsi w swojej branży, musimy przyciągać i zatrzymywać najbardziej utalentowane osoby, dlatego też zobowiązujemy się do inwestowania w naszych pracowników. W ramach ścisłej współpracy z innowacyjnymi edukatorami z USF opracowaliśmy dostosowany do naszych potrzeb program, który odzwierciedla i wspiera pracę wykonywaną przez pracowników Andersen na rzecz naszych klientów każdego dnia. W miarę rozbudowy programu oczekujemy, że stanie się on elementem jednoczącym naszych pracowników we wszystkich naszych obszarach działalności i biurach na całym świecie”.

Oferta Andersen jest wyjątkowa pod względem stopnia zaangażowania firmy w opracowanie kursu oraz globalnego charakteru programu, jego pełnego finansowania przez firmę oraz braku klauzuli zwrotu kosztów, jeśli pracownik bierze udział w programie na krótko przed opuszczeniem firmy.

„Kultura Andersen to coś, co nas jednoczy, a jednocześnie wyróżnia – dodaje Vorsatz. – Inwestowanie w pracowników na każdym etapie to tylko jeden z elementów tworzenia i pielęgnowania tej kultury”.

Program MBA dostosowany do potrzeb biznesowych Andersen

Andersen i Masagung Graduate School of Management w USF nawiązały współpracę w celu opracowania programu dostosowanego do potrzeb, w tym pod względem treści, metodyki, procedur, struktury i czasu trwania, a nawet utworzyły wspólnie specjalny fakultatywny kurs poświęcony znaczeniu kultury firmy. Ponadto w ramach niektórych zajęć pracownicy Andersen wyższego szczebla mogą pełnić funkcję wykładowców pomocniczych wspierających nauczanie. Każdego roku oferowane są trzy trymestry kursów: od początku stycznia do połowy/końca lutego, od początku maja do końca sierpnia oraz od początku listopada do połowy grudnia. Biorąc pod uwagę działalność Andersen skoncentrowaną na sprawach podatkowych, kursy w ramach programu oferowane są poza intensywnymi okresami rozliczeń podatkowych między 1 marca i 15 kwietnia oraz między 1 września i 15 października.

„Ten prawdziwie wyjątkowy program oparty na współpracy oraz ścisłym partnerstwie między USF i Andersen wyznaczaja nowy standard dla przyszłości edukacji dla firm – powiedział Otgo Erhemjamts, dziekan School of Management w USF. – Pokazuje on, w jaki sposób instytucje edukacyjne i firmy mogą podejmować wspólne działania w celu wypełnienia luk kompetencyjnych oraz przygotowania organizacji i ich personelu na gwałtowne zmiany w świecie biznesu”.

Andersen i USF rozpoczęły współpracę w 2014 r., gdy po raz pierwszy nawiązały partnerstwo w celu zapewnienia pracownikom Andersen możliwości zdobycia tytułu magistra prawa w dziedzinie opodatkowania (LLM) lub magistra nauk prawnych w dziedzinie opodatkowania (MLST) w School of Law Uniwersytetu San Francisco. Dotychczas ponad 120 pracowników z 11 krajów ukończyło te programy.

„Uniwersytet San Francisco, założony przez jezuitów w 1855 r., od dawna współpracuje ze społecznością biznesową w mieście i poza nim w celu wzmacniania jej puli talentów – stwierdził rektor USF, wielebny Paul J. Fitzgerald, S.J. – Nasza współpraca z Andersen stanowi kolejny wspaniały przykład tych starań. Podobieństwo naszych kultur umożliwiło realizację tego doskonałego doświadczenia w zakresie nauczania i uczenia się w praktyce. Jesteśmy szczególnie wdzięczni panu Vorsatzowi za nakreślenie wizji tego dynamicznego partnerstwa”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych i prawnych z całego świata. Założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, stowarzyszenie Andersen Global skupia ponad 13000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 390 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Informacje o USF School of Management

Założona w 1925 r. School of Management Uniwersytetu San Francisco pełni wiodącą rolę w edukowaniu następnego pokolenia świadomych, uważnych liderów biznesu. Każdego roku jej studenci dołączają do ponad 40000 absolwentów ośrodków School of Management z całego świata, aby inicjować etyczne i innowacyjne zmiany w prywatnym, publicznym i nienastawionym na zysk sektorze zarządzania. School of Management posiada akredytację wydaną przez Senior College and University Commission stowarzyszenia Western Association of Schools and Colleges (WSCUC) oraz przez stowarzyszenie Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005414/pl/

Źródło: Andersen Global

KONTAKT:

Megan Tsuei

Andersen Global

tel. 415-764-2700

Źródło informacji: Business Wire


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM