Biznes i finanse

CCC SA (2/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd CCC S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2021: 20 kwietnia 2022 r.

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022: 5 października 2022 r.

3. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– Skonsolidowany raport za I kwartał 2022: 25 maja 2022 r.

– Skonsolidowany raport za III kwartał 2022: 23 listopada 2022 r.

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie, Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM