Biznes i finanse

CI GAMES SA (8/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

Zarząd CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 3/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, informuje o podjęciu decyzji o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok, którego publikację pierwotnie planowano na dzień 31 marca 2022 roku, przekazany zostanie do publicznej wiadomości w dniu 8 kwietnia 2022 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym numer 3/2022 nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM