Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (3/2022) Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Grupy Żywiec S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 24 stycznia 2022 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu i Dyrektora Zasobów Ludzkich Pana Andrzeja Borczyka o rezygnacji z dniem 11 kwietnia 2022 r. z funkcji Członka Zarządu, w związku z zamiarem realizacji kolejnych planów zawodowych poza grupą Heineken.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM