Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (6/2022) Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z 23 grudnia 2021 r. informuje, że 27 stycznia 2022 r. Spółka oraz Beyondream Investments Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) („BD”) ogłosiły wspólnie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („Wezwanie”), o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść Wezwania jest załączona do niniejszego raportu bieżącego. Wezwanie jest również dostępne pod następującym adresem: https://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/41440984,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-m-w–trade-sa

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM