Biznes i finanse

WAWEL SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raporty kwartalne:

– za I kwartał 2022 r. – 25 kwietnia 2022 r.;

– za III kwartał 2022 r. – 26 październik 2022 r.

Stosownie do § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 oraz za II kwartał 2022 roku nie zostanie opublikowany.

2. Raport półroczny:

– za I półrocze 2022 r. – 19 sierpień 2022 r.

3. Raport roczny:

– za 2021 r. – 15 marzec 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM