Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA (2/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] [Rozporządzenie], Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2022 roku:

raport roczny za rok obrotowy 2021 [R]: 22 kwietnia 2022 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 [RS]: 22 kwietnia 2022 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 [QSr I]: 23 maja 2022 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. [PSr]: 23 września 2022 r.

– rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 [QSr III]: 28 listopada 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała:

– raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 r. oraz raportów kwartalnych za II kwartał 2022 r. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia,

– odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2022 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2022 r., kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia,

– odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM