Biznes i finanse

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Early Works at WAW03 Ballard” /Sękocin Stary k. Warszawy („List intencyjny”), Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2022 r. Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. („GPBP” – spółka zależna Emitenta, „Wykonawca”) otrzymała od Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. („Zleceniodawca”) obustronnie podpisany aneks do Listu intencyjnego („Aneks”).

Aneks rozszerza zakres robót GPBP m.in. o wykonanie prac w zakresie projektowania i dostaw konstrukcji stalowej oraz obudowy obiektów, zwiększając dotychczasową wartość Listu intencyjnego o kwotę 13,5 mln zł netto.

W przypadku podpisania umowy łączna wartość wynagrodzenia GPBP wynosić będzie 31,7 mln zł netto.

List intencyjny stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu do momentu zawarcia umowy.

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM