Biznes i finanse

PGNIG SA (5/2022) Zgoda UOKiK na utworzenie z ORLEN Południe spółki celowej w obszarze biometanu

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 5 maja 2021 roku dotyczącego podpisania z ORLEN Południe S.A. („ORLEN Południe”) listu intencyjnego w sprawie możliwości realizacji wspólnej inwestycji mającej na celu rozwijanie produkcji biometanu – informuje o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2022 roku decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez ORLEN Południe i PGNiG wspólnego przedsiębiorcy, tj. PGNiG SPV 7 Sp. z o.o., którego przedmiotem działalności będzie m.in. pozyskiwanie i budowa instalacji biometanowych, rozwój technologii wykorzystywanych do produkcji biometanu oraz produkcja, obrót i wykorzystanie biometanu w różnych obszarach działalności PGNiG i Grupy ORLEN.

ORLEN Południe S.A. będzie mieć 51% udziałów, PGNiG – 49% w tworzonym podmiocie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM