Biznes i finanse

STALPROFIL SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM