Biznes i finanse

EUROCASH SA (3/2022) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Eurocash S.A. rozpoczyna negocjacje z potencjalnymi inwestorami w ramach opcji strategicznych rozwoju Grupy Eurocash

Zarząd Eurocash S.A. („Eurocash”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), przekazuje opóźnioną informację poufną o tym, że w dniu 24 września 2021 r. Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z wybranymi potencjalnymi inwestorami, którzy złożyli wstępne niewiążące oferty (i) wejścia kapitałowego do Spółki lub (ii) wybranego segmentu jej biznesu w związku z rozważanymi opcjami rozwoju Grupy Eurocash (por. raport nr 7/2021) i w celu dalszego prowadzenia rozmów Spółka postanowiła udostępnić oferentom i ich profesjonalnym doradcom możliwość zbadania stanu finansowego i prawnego Grupy Eurocash lub jej wybranych segmentów.

Zarząd Spółki wskazuje, że opisane powyżej negocjacje są na wstępnym etapie, a więc prawdopodobieństwo ustalenia ostatecznych warunków jakiejkolwiek transakcji nie jest jeszcze pewne.

Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu publikacji w dniu 24 września 2021 r., gdyż upublicznienie informacji o rozpoczęciu negocjacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg. Informacja ta mogłaby też wywołać spekulacje wśród interesariuszy Spółki. Spółka wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonała wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Informacja o rozpoczęciu negocjacji w została zakwalifikowana przez Spółkę jako informacja poufna, ze względu na istotne znaczenie dla działalności Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM