Biznes i finanse

ING BANK ŚLĄSKI SA (1/2022) Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego Banku za 2021 rok.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia kryteria i wymogi Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2021. Niemniej jednak, Bank nie otrzymał jeszcze indywidualnego zalecenia dywidendowego KNF za 2021 rok, co może mieć wpływ na możliwość wypłaty dywidendy w proponowanej wysokości.

Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową Banku, jak i jego plany rozwoju.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM