Biznes i finanse

POLENERGIA SA (4/2022) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ PIEKŁO

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2022 roku, spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Piekło sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa 16 sp. z o.o., rozwijające projekt farmy wiatrowej Piekło („Farma Wiatrowa Piekło”) zawarła ze spółką ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Wykonawca”) umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Piekło o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 13,20 MW („BoP”). Umowa ma zostać wykonana w terminie do 30 września 2023 r.

BoP dotyczy wykonania przez Wykonawcę na rzecz Farmy Wiatrowej Piekło kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych oraz robót montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla kontenerowych stacji transformatorowych wraz z sieciami kablowymi SN i światłowodowymi, dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Piekło.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM