Biznes i finanse

DGA SA (3/2022) Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. powziął informację, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego rekomenduje do dofinansowania projekt pt. „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód! – wsparcie aktywizacyjne dla 200 osób z woj. wielkopolskiego”. Finansowanie zewnętrzne przedsięwzięcia pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego oś VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, Konkurs nr RPWP.06.02.00-IP.03-30-001/18.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.730.769,48 zł, przy czym dofinansowanie wynosi 1.644.256,65 zł.

Projekt ma być realizowany do 30 listopada 2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia i wejścia na rynek pracy 130 osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zwiększenie zdolności do poprawy zawodowej dla 70 osób zaliczających się do grupy ubogich-pracujących lub zatrudnionych na umowę krótkoterminową bądź też cywilnoprawną. Łącznie projektem objętych zostanie 200 osób w wieku powyżej 29 roku życia z terenu województwa wielkopolskiego. W ramach wsparcia świadczonego na rzecz uczestników DGA S.A. zapewni między innymi: poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne, pośrednictwo pracy, warsztaty interpersonalne, wsparcie trenera pracy jak również certyfikowane szkolenia zawodowe. Dodatkowo 35 osób objętych zostanie stażem zawodowym, który trwać będzie przez okres pięciu miesięcy.

DGA S.A. w najbliższym czasie oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM