Biznes i finanse

Trendy technologiczne w 2022 r.

Jakie będą trendy technologiczne w 2022 roku? W jakim zakresie i na jakich zasadach nowa perspektywa będzie dofinansowywać innowacje? Jaka jest aktualna oferta Programu Ramowego Horyzont Europa skierowana do przedsiębiorców? Jak znaleźć pomysł na innowację, a następnie ją wdrożyć? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas bezpłatnej konferencji „Trendy technologiczne w 2022 roku”, która odbędzie się 24 lutego 2022 roku w formule on-line w ramach projektu Innovation Coach.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy już rozwijają lub w najbliższej przyszłości zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną, jak również planują aplikować o fundusze europejskie na B+R. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Nadrzędnym celem wydarzenia jest ukazanie możliwości wsparcia aktywności badawczej i innowacyjnej przedsiębiorstw, a w efekcie pogłębienia współpracy między nauką a biznesem.

Agenda konferencji obejmie nastepujące zagadnienia:
– trendy technologiczne w 2022 roku,
– aktualna oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym instrument STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt) oraz plany dotyczące przyszłego wsparcia innowacji – FENG,
– główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w programie ramowym UE Horyzont Europa,
– szczegółowa oferta projektu Innovation Coach wraz z historiami sukcesu uczestników.

Innovation Coach to kompleksowa bezpłatna usługa wsparcia polskich przedsiębiorców w pierwszych krokach na drodze do innowacji. Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem branżowym przedsiębiorcy mają szansę wykreować pomysł na wdrożenie innowacji oraz pozyskać wiedzę o sfinansowaniu takiej działalności. Warunkiem uczestnictwa w coachingu innowacji jest brak doświadczenia w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz pozyskiwaniu funduszy publicznych na ten cel. Firma musi być także zarejestrowana w Polsce.

Organizatorem projektu Innovation Coach jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dokładny program konferencji i rejestracja pod linkiem: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/84-trendy-technologiczne-w-2022-roku-czwartek-24-luty-br-godz-1000-1400

Konferencja dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło informacji: CPB UE

 

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM