Biznes i finanse

DEVELIA SA (12/2022) Wybór Rothschild _ Co Polska Sp. z o.o. jako doradcy w procesie przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym długoterminowym rozwojem Spółki, w dniu dzisiejszym tj. 9 lutego 2022 r. został wybrany Rothschild _ Co Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako doradca w rozpoczętym procesie przeglądu opcji strategicznych, z którym została również zawarta stosowna umowa na doradztwo w tym procesie.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM