Biznes i finanse

INTER CARS SA (3/2022) KOREKTA załącznika do raportu bieżącego nr 3/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 3/2022 na skutek błędu technicznego został przekazany niewłaściwy załącznik. Prawidłowy załącznik do raportu nr 3/2022 Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM